Tag: twórczości

twórczości

Niejasności na temat prawa autorskiego – zatem dlaczego nie domagamy się przekazywania autorskiego prawa majątkowego

Logotypy od zawsze utożsamiamy z prawem autorskim. Te dwa tematy stanowiące pole zainteresowania twórców podlegają właściwym przepisom prawnym. Kupując znak jako autorską usługę (jak choćby logo na portal sportowy), nie stajemy się jednak automatycznie wyłącznymi posiadaczami loga.

Style