Czym jest geodezja, jakie pełni najważniejsze zadania oraz czym zajmuje się w swej profesji geodeta?Czym jest geodezja, jakie pełni najważniejsze zadania oraz czym zajmuje się w swej profesji geodeta?

<div style="text-align:justify">Mówiąc najprościej geodezja jest to nauka o Ziemi. Konkretniej geodezja zajmuje się ustalaniem kształtu i okazałości Ziemi, oprócz tego wyznacza umieszczenie punktów na powierzchni naszej planety. Geodezja pełni współcześnie[...]

Back to Top