Tag: protokół

protokół

Jak powinna wyglądać coroczna inwentaryzacja, jakiego rodzaju narzędzia i programy mogą się przy tym przydać

Przy firmach mających jakieś środki trwałe, materiały lub towary na sprzedaż końcówka roku wiązać się będzie z koniecznością wykonania inwentaryzacji. Obowiązek ten nałożony jest przez przepisy, dla różnych elementów majątku firmy ustalone zostały osobne okresy częstotliwości przeprowadzania tego typu spisów i należy ich pilnować. Podstawową rolą przeprowadzania inwentaryzacji będzie ustalenie rzeczywistego stanu majątku, jaki znajduje się w posiadaniu firmy. Jeżeli firma posiada jakiś program magazynowy, to w nim powinny znajdować się aktualne stany wszystkich produktów i materiałów.

Style