Tag Archive: matematyka

matematyka

Ryzyko

aktuariusz rezerwy

Większość aktuariuszy to wychowankowie profili matematycznych i ekonomicznych. Ażeby otrzymać polską licencję aktuarialną, powinno się przede wszystkim zdać cztero etapowy egzamin przed państwową komisją egzaminacyjną i udowodnić dwuletnią praktyką ukończoną pod nadzorem drugiego aktuariusza. Test składa się z części statystycznej, finansowej, zagadnień z ubezpieczeń majątkowych i życiowych.