Tag Archive: hospicja

hospicja

hospicjum domowe

Śląskie hospicjum – odpowiednia opieka dla pacjentów

Kres życia nigdy nie jest wyczekiwany. Osoby umierające zwykle nie mogą poradzić sobie z niechybnym końcem – jest to przerażające wydarzenie zarówno dla nich, jak i dla trwającej przy nich rodziny. Jeżeli ciężko chorują, a każdy dzień łączy się z udręką, należy wziąć pod uwagę umieszczenie chorego w hospicjum.