Tag: Badania neurologiczne

Badania neurologiczne

Czym zajmuje się aktualnie neurologia oraz co niosą badania neurologiczne?

Neurologia jest to pewna dziedzina medycyny, która zajmuje się różnymi schorzeniami oraz chorobami układu nerwowego i także ośrodkowego układu nerwowego. Przede wszystkim neurologia zajmuje się dziś takimi schorzeniami, których przyczyną jest proces uszkodzenia układu nerwowego.

Fit

Lekarz neurolog jako lekarz odpowiedni w przypadku leczenia schorzeń związanych z układem nerwowym

Neurologia to odcinek medycyny zajmujący się chorobami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia i psychiatria są obszarami pokrewnymi, a niektóre schorzenia są domeną zarówno neurologa jak i psychiatry. Neurologia para się przede wszystkim chorobami, których podstawą jest mechanizm uszkadzający układ nerwowy, a psychiatria znowu zajmuje się przede wszystkim schorzeniami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości.

Fit