Jak przygotować się do praktyk w zakładach opieki zdrowotnej – odzież, badania, zaświadczenia


Co roku tysiące studentów uczelni medycznych i pokrewnych są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w placówkach medycznych (szpitalach, ośrodkach zdrowia, zakładach opieki i innych). Niestety często uczelnie nie dostarczają rzetelnej informacji na temat tego jak się do tych zajęć przygotować, a warto posiadać przy sobie kilka istotnych rzeczy. Student czy też słuchacz szkoły przygotowującej do profesji w obrębie usług medycznych do zaliczenia praktyk jest zobowiązany mieć przede wszystkim odpowiednie dokumenty i odzież.

badanie laboratoryjne

Autor: 123dan321
Źródło: http://www.sxc.hu
Jeśli chodzi o dokumenty to można je podzielić na te wydane przez uczelnię (służące do rozliczenia się z dziekanatem po ukończeniu szkolenia oraz zostawienia w szpitalu), oraz załatwiane we własnym zakresie. Student zobowiązany jest do dostarczenia i przedstawienia skierowania na praktyki wraz z umową lub porozumieniem wystawianym ze strony uczelni dla szpitala oraz do przedłożenia programu praktyk, na podstawie którego placówka medyczna zorganizuje jego pracę. Administracja szpitala często wymaga także napisania podania do dyrektora w sprawie praktyk, zaopatrzonego w pisemne zgody koordynatorów oddziałów, w przypadku praktyk lekarskich, lub oddziałowych, w przypadku pozostałych praktyk.

Student powinien także posiadać ubezpieczenie OC i NW (praktyki lekarskie i pielęgniarskie). Należy zwrócić uwagę czy wyżej wymienione ubezpieczenia zapewnia alma mater, czy też należy je wykupić we własnym zakresie.

Będzie Ci niezbędne hiperłącze do witryny? Zapraszamy zatem, byś najechał tu i wtedy przelogujesz się do następnego wpisy pełnego informacji.

Poza tym należy mieć książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych (w tym badanie na pasożyty), w większych miastach istnieje wiele miejsc w jakich można uzyskać taki dokument, w mniejszych miejscowościach trzeba na jego wydanie poczekać nawet parę dni. Badanie na pasożyty Wrocław jest tu dobrym przykładem może równie dobrze przebiec bardzo szybko (jak wygląda badanie na pasożyty). Niemniej studenci powinni zatroszczyć się o posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych odpowiednio wcześniej (samo przygotowanie do badania (zobacz test nifty) na pasożyty trwa trzy dni) i pamiętać, że nie zostaną wpuszczeni do szpitala bez takiego dokumentu. Badanie na pasożyty Wrocław, Warszawa czy Szczebrzeszyn jest po prostu nie do uniknięcia.

Termin praktyk lekarskich również warto ustalić odpowiednio wcześnie, osoba odpowiedzialna za koordynację praktyk nie ma obowiązku brać pod uwagę wakacyjnych planów studentów, a tylko zapewnić odpowiednią liczbę praktykantów w placówce, tak by nie utrudniać pracy lekarzom i pielęgniarkom – zapraszamy tu. Po uzyskaniu zgody szpitala na odbycie szkolenia praktykant powinien zapewnić sobie właściwą odzież (szpitale tylko od czasu do czasu zapewniają odzież ochronną na własny koszt): fartuch i buty zmienne (najlepiej w kolorze białym). Praktykanci muszą być także przygotowani na to, iż jeśli chcą odbywać praktyki w miejscu, które nie ma podpisanej umowy z ich uczelnią, będą musieli uiści za nie opłatę zgodną z cennikiem placówki (ceny mogą się różnić w zależności od wielkości ośrodka oraz stopnia referencyjności). Obowiązkowe praktyki zawodowe to możliwość zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania określonej placówki. Warto właściwie ją wybrać i być gotowym na różne ewentualności, a przede wszystkim zadawać pytania wszystkim i o wszystko.