wielkość minimalizująca podatekPodatnicy, którzy rozliczają się na zasadach całościowych mają możliwość skorzystać z przysługującej im wielkości zmniejszającej podatek, która dla każdego jest taka sama. Jednakże należy pamiętać o pewnych barierach ustalonych przez ustawodawcę, również założeniach, jakie powinno się spełnić, ażeby w pełni zdołać użyć pomniejszenie podatku wobec urzędu podatkowego.

Kwota zmniejszająca podatek (więcej na ) to 18 procent aktualnej sumy wolnej od podatku. Taką kwotę mają szansę uwzględnić przedsiębiorcy, jacy rozliczają się z fiskusem na prawach ogólnych. Użycie odliczenia nie będzie możliwe w wypadku prowadzenia rozliczeń przedsiębiorstwa w oparciu o odrębne gatunki. Pracodawca jest zobowiązany do płacenia składek ZUS dotyczących ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i funduszu pracy, za zaangażowane osoby. Płatnicy składek są zobowiązani do złożenia blankietu zgłoszenia płatnika składek w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pracownika. W wypadku umów o pracę, kosztem zdobycia przychodu firmy są zarówno uposażenie brutto, jak również składki ZUS pracodawcy. Chlebodawca, poza uposażeniem brutto, ponosi ponadprogramowe obciążenie w wysokości ok. 20% wynagrodzenia brutto.

kalkulator i pieniądze na stole

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Wysokość składki ZUS pracodawcy i pracowników jest uzależniona od najmniejszego uposażenia ustalonego na dany rok. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na prawach całościowych, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa natomiast niż 60% przewidywanego średniego wynagrodzenia miesięcznego obranego do ustalenia sumy zmniejszenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stwierdzonego na dany rok kalendarzowy.

Od 1 stycznia 2015 r. zwiększyły się składki ZUS przedsiębiorców. Wynika to z podwyższenia najmniejszego wynagrodzenia za pracę w przypadku nowych biznesów, również wyższego prognozowanego statystycznego wynagrodzenia, które stanowi istotę obliczenia składek dla przedsiębiorców, funkcjonujących na rynku od dłuższego okresu. Najmniejsze uposażenie za pracę wynosi w tym roku 1750 zł, natomiast przeciętne oczekiwane uposażenie w 2015 r. wynosi 3959 zł.
Tagi: