Skomplikowane doznania rozwodowe


Mąż i żona posiadają równowartościowe prawa i zobowiązania w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i lojalności, oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą poprzez swój związek ustanowili. Istnieją niestety wypadki kiedy pomiędzy małżonkami nastąpił całkowity i stały rozkład pożycia. W takim przypadku każdy z małżonków jest w stanie wymagać, by sąd unieważnił małżeństwo poprzez rozwód.

rozwód

Autor: Billie Ward
Źródło: http://www.flickr.com
Prawo rodzinne stanowi, że pomimo zupełnego i stałego rozpadu pożycia rozwód – sprawdź jak przebiegają rozwody w warszawie – nie jest możliwy, jeśli z powodu niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich latorośli partnerów, bądź jeśli z innych okoliczności orzeczenie rozwodu stanowiłoby sprzeczne z prawami współżycia społecznego.

Powiązany artykuł: Adwokat Magdalena M. Grześkowiak

Rozwód nie jest także dozwolony, jeśli żąda go małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi akceptację na rozwód, czy też że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z regułami współżycia społecznego. Adwokat – przeczytaj więcej tutaj – w sprawie o rozwód nie ogranicza się wyłącznie do przygotowywania dokumentów procesowych. Jest on informatorem po procesach prawniczych, składa wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód na ogół zmniejsza złe emocje, jakie pojawiają się na sali sądowej i zapewnia niekrępujące stron rozmowy w obrębie warunków rozwodu, opieki nad dzieckiem, alimentów.

adwokat

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód z mecenasem zapewnia wrażenie bezpieczeństwa i powoduje, że ekscytacje na sali sądowej nie przeważą nad rozwagą, oraz że żadna zawiłość procedury nie umknie uwadze strony. Rozwody to ciężkie odczucia nie tylko dla małżonków, ale przede wszystkim dla najmłodszych. Wobec tego pomimo całkowitego i trwałego rozpadu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli wskutek rozwodu miałoby cierpieć dobro małoletnich dzieci współmałżonków. Rozwód nie może skutkować pogorszenia warunków materialnych, w których wychowywane są dzieci, ani sprawiać niepomyślnych transformacji w psychice dzieci.

Źródło: adwokat rozwód Warszawa – nie udzieli także rozwodu jeżeli byłoby to sprzeczne z regułami współżycia społecznego, np. w przypadku, kiedy jeden z współmałżonków jest poważnie chory i nie ma kto się nim zaopiekować.