Karta płatnicza ułatwia codzienne funkcjonowanie, oszczędza nasze finanse i czas, dając jeszcze – bezpieczeństwo


Pierwowzorem karty debetowej, były kartami kartonowymi, na których maszynowo wypisane były dane o jej posiadaczu. Dopiero w latach 60 XX wieku, puszczono w obieg kartę z plastiku, która wtedy stała się synonimem zbytku i pozycji społecznej. W naszym kraju początkowe karty debetowe, dostępne były wyłącznie dla klientów biznesowych.

Karta debetowa

Źródło: http://pixabay.com/
Karta debetowa dla osób fizycznych wprowadzona została przez banki do obiegu pod koniec lat 90. Dzisiaj karty płatnicze wyrabiane są do każdego rachunku ROR. Karta debetowa służy do obsługiwania naszych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do którego została wydana. Najnowocześniejsze karty debetowe to tzw. karty wypukle, posiadające wytłoczone dane o jej posiadaczu. Taki rodzaj kart pozwala na wykonanie transakcji bezgotówkowej przy pomocy elektronicznego urządzenia płatniczego.

Dodatkowo nie ma potrzeby każdorazowego wpisywania kodu PIN lub też autoryzowania wykonanej umowy kupna-sprzedaży osobistym podpisem. Karta płatnicza, może być nieodzowna przy regulowaniu należności za sprawunki dokonane przez Internet. Taką kartą debetową możemy posługiwać się także w innych krajach. Płatności kartą płatniczą wypukłą, możemy dokonywać w większości państw europejskich oraz w najpopularniejszych miejscowościach wypoczynkowych.

Najpowszechniejszymi kartami debetowymi w naszym kraju są Visa i MasterCard. Wybór karty debetowej spośród tych dwóch proponowanych przez banki kart, jest ważny, zwłaszcza przy płaceniu za granicą. Trzeba pamiętać, by dokonując wyboru karty, zainteresować się ile prowizji bank pobierze od nas za wypłacenie pieniędzy w bankomacie zagranicznym.

Banki to nie tylko usługi polegające na zarządzaniu naszym kontem osobistym. To również inne działania zastrzeżone wyłącznie dla instytucji finansowych, takie jak udzielanie pożyczek, zakładanie lokat a także udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych. Gwarancje bankowe oraz poręczenia ze strony osób prowadzących działalność gospodarczą, są rozpowszechnioną formą w obrocie handlowym.

Gwarancje i poręczenia podnoszą ochronę zawieranej z kontrahentem umowy, ograniczając zagrożenie niewykonania przez wykonawcę, powinności zawartych w kontrakcie.

Prezentowany temat Cię interesuje? Więc odsyłam tu, ponieważ odnajdziesz tutaj interesujące dane na omawiane zagadnienie, które warte są uwagi.

Zabezpieczenie umowy stosowane jest zazwyczaj przez urzędy administracji publicznej, w przypadku zawierania kontraktów z wykonawcami, wyłonionymi w drodze przetargu publicznego, w trybie prawa zamówień publicznych.