Jaka osoba zdoła wykonywać pracę jako tłumacz przysięgły?


Tłumacz przysięgły to jednostka zaufania publicznego, która zajmuje się przykładowo tłumaczeniem dokumentów urzędowych oraz procesowych, zaświadczeniem odpisów wykonanych poprzez inne postaci lub uwierzytelnianiem odpisów obcojęzycznych. Tłumacz przysięgły oferuje swoje usługi zarówno postaciom prywatnym, jak także instytucjom i organom państwowym – sądom, policji, prokuraturze itp. Aby pracować jako tłumacz przysięgły należy spełniać pewne wymagania oraz bez problemu zdać sprawdzian na tłumacza przysięgłego.

tłumaczenie
Aby zostać tłumaczem naturalnie należy mieć polskie obywatelstwo, znać język polski oraz mieć kompletną zdolność do czynności prawnych. Osoba, pragnąca realizować tłumaczenia przysięgłe, nie może być także karana za przestępstwa fiskalne, zrobione umyślnie lub nieplanowo. Poza tym koniecznie należy skończyć studia wyższe magisterskie, a ostatnim warunkiem jest korzystne zdanie testu pisemnego i ustnego na tłumacza, o czym wspomnieliśmy już trochę wcześniej.

Zobacz również:

W jaki sposób wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego? Test ten tworzy się z dwóch części. Najpierw robi się tłumaczenie pisemne z języka naszego na język obcy (jeśli potrzebujemy realizować tłumaczenia angielskie będzie to naturalnie język angielski) oraz z języka obcego na język polski.

tłumaczenie

Autor: _ Kripptic
Źródło: http://www.flickr.com

Potem robi się takie same tłumaczenia z tą różnicą, że są to tłumaczenia ustne. Aby zaliczyć sprawdzian, należy zdobyć pozytywny wynik z obu jego części. Jeśli egzamin zostanie zdany z dodatnim, odpowiednim wynikiem, wtenczas zostaje tylko wpis na listę tłumaczy przysięgłych, jaki przebiega po złożeniu wcześniejszego przyrzekania przed Ministrem Sprawiedliwości.

Tłumacze przysięgli muszą wykonywać swoją pracę zgodnie z prawem, wskutek tego tłumacz (w serwisie) przysięgły musi być postacią uczciwą, obowiązkową i sumienną. Do swojej pracy zawsze powinien podchodzić niezmiernie solidnie, jednocześnie winien dochowywać tajemnicy zawodowej i przestrzegać etyki zawodowej. Podczas robienia swoich obowiązków musi zachowywać neutralność.

Porównaj –