O uzupełnienie tej deklaracji możesz zostać poproszony przy wysyłaniu lub przywozu towarów na obszarze UE, sprawdź, co to intrastat


Właściciele firm powinni dopilnować, żeby dopełnić wszelkich wymogów powiązanych z obrotem handlowym oraz prowadzeniem działalności. W niektórych wypadkach powinni pamiętać o składaniu deklaracji intrastat.

Co to jest?
Bosch Aerotwin

Co to takiego?
Bez wątpienia wiele osób zadaje sobie pytanie, czym w ogóle jest intrastat i dlaczego rzeczona deklaracja nie okazuje się bardziej znana. Odkąd Polska stała się częścią Unii Europejskiej wymiana handlowa z państwami europejskimi przypomina zwyczajną wymianę w kraju i nie obliguje do wypełnienia specjalnych formalności pakiet informacji na stronie . Od czasu do czasu jednakże potrzebna bywa deklaracja intrastat przywóz oraz wywóz towarów handlowych trzeba wówczas odnotować w specjalistycznym systemie do badań statystycznych. Utworzenie wspomnianego systemu miało za cel gromadzenie informacji o stanie wymiany wewnątrzwspólnotowej.
Kto deklaruje intrastat i gdzie powinno się to zrobić?
Zgłoszenia intrastat dokonuje się w równym stopniu drogą tradycyjną, jak też elektroniczną. Przedsiębiorca może także przekazywać zgłoszenie na zapisie CD albo innym nośniku danych zobacz więcej. Urzędem wskazanym do gromadzenia informacji powiązanych z intrastat okazuje się Izba Celna w Szczecinie. Do składania wspomnianej deklaracji zobowiązani są podatnicy, których obrót handlowy przekroczył progi ustalane każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Opublikowane w tym miejscu wiadomości są według Ciebie zbyt zdawkowe? Jeśli tak, to wejdź na stronę (https://gdr.pl/oferta/opakowania-z-nadrukiem), na której znajdziesz zbliżone zagadnienia.

Czas dokonania takiego zgłoszenia to dziesiąty dzień miesiąca przychodzącego po tym, którego dotyczył wywóz albo przywóz towarów.

Deklaracja intrastat nie różni się szczególnie od zwyczajnych deklaracji składanych przez przedsiębiorców. Należy o niej pamiętać, ponieważ niedopełnienie wymogu skutkuje karą.