Czy opłaca się decydować na podatek liniowy? Co wiemy o tej formie rozliczenia? Czy warto ją rozpatrzeć?


Podatek liniowy, jaki nazywa się również płaskim, to jedna z metod obliczania podatku, zgodnie z którą wysokość należnego podatku jest proporcjonalna do kwoty podstawy opodatkowania. Ten rodzaj podatkowy używany jest przy wyliczaniu podstawy podatku od dochodu od osób fizycznych, ale także podatku należnego od osób prawnych. Wysokość podatku liniowego jest stała, jest to dziewiętnaście procent dla każdego z podatników.

Co jeszcze warto wiedzieć w temacie podatek dochodowy liniowy? czytaj całość tutaj

W znaczeniu bardziej konkretnym ten podatek ma polegać na wyłączeniu progresji podatkowej, co znaczy, że podniesienie stawki podatku ma miejsce, jak zwiększeniu ulega podstawa opodatkowania. W tym znaczeniu podatek liniowy może funkcjonować w systemie podatkowym pośród tego typu zagadnień, jak kwota zmniejszająca podatek kliknij w źródło czy wszelkie ulgi podatkowe.

rozliczenia

Autor: Wilson Hui
Źródło: http://www.flickr.com

W bardziej ogólnym znaczeniu podatek taki to bardziej prosta forma podatku, jaki odprowadzamy od wypracowanych dochodów poprzez zniesienie ulg podatkowych, a również kwoty wolnej od podatku. W tej sytuacji całość takiego podatku jest zależna od ujednoliconej stawki opodatkowania, a do tego też wysokości dochodu, czyli podstawy opodatkowania. Pokazując temat w ten właśnie sposób, funkcja kwoty koniecznego do zapłaty podatku od kwoty wypracowanego dochodu, to funkcja liniowa, kiedy rzecz jasna założymy, iż osiągnięty dochód będzie większy niż zero. Możliwość skorzystania z takiego podatku jest związana ze spełnieniem określonych wymagań. Pierwsze ograniczenie bierze się ze źródła dochodu, który może podlegać powyższemu typowi opodatkowania. 


Zgodnie z istniejącymi przepisami stawką wynoszącą dziewiętnaście procent mogą zostać opodatkowane tylko dochody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwoty pieniędzy, jakie biorą się z innych źródeł podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami ogólnymi. Ponadto, wybierając liniowy podatek dochodowy, sprawdź to osoba rozliczająca się w ten sposób nie może świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usług takiego samego rodzaju, co praca świadczona na jego rzecz na umowie o pracy w takim samym roku podatkowym. Jeśli nie całkiem rozumiemy to zagadnienie dobrze jest poradzić się zaufanego księgowego. Takie osoby potrafią w jasny sposób wytłumaczyć nam na czym polega ta kwestia, jak również wiele innych dotyczących kwestii podatków lub w ogóle dochodów czy finansów.