Na czym polega rozprawa rozwodowa? Jakiego typu są przeprowadzane etapy? Co jest najważniejsze?


Sprawa rozwodowa zawsze jest dość dużym problemem. To przede wszystkim nieprzyjemna sytuacja dla osób biorących rozwód, ale chyba jeszcze gorsza dla dzieci. Sąd podczas takiego postępowania musi ustalić okoliczności rozkładu pożycia oraz zbadać jak wygląda sytuacja małoletnich dzieci. Co warto jeszcze na ten temat wiedzieć?

sprawa rozwodowa

Autor: Cordell and Cordell
Źródło: http://www.flickr.com
Pierwsza z rozpraw najczęściej wyznaczana jest po minięciu kilku miesięcy od złożenia pozwu – źródło. Jeżeli strona będzie na rozprawie nadal podtrzymywać powództwo, sąd zorganizuje wstępne przesłuchanie stron. Sąd musi w takim wypadku sprawdzić, czy więzi fizyczne oraz psychiczne, jakie łączyły małżonków faktycznie ustały. Nawet rzadkie kontakty cielesne małżonków podczas sprawy rozwodowej potrafią prowadzić do odmowy orzeczenia rozwodu, rzecz jasna za wyjątkiem, gdy takie kontakty zostały wmuszane. Jeśli chodzi o rozwody, to sąd musi badać też czy między małżonkami ustała więź natury gospodarczej.

Chodzi o to, czy prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe. Ale samo trwanie tego typu więzi nie będzie aż tak dużą przeszkodą do uzyskania rozwodu. Po wstępnym przesłuchaniu stron sąd (komornikolesno.pl/kontakt/) zarządza postępowanie dowodowe, które ma na celu stwierdzenie całkowitego oraz trwałego rozkładu pożycia, jak również ewentualne orzeczenie o winie któregoś z małżonków. Kiedy chodzi o dobro wspólnych małoletnich dzieci albo małżonkowie nie mają zgody, odnośnie kwestii winy sąd zaczyna przesłuchiwanie świadków. Mogą nimi zostać osoby niespokrewnione, przykładowo sąsiedzi, przyjaciele, lecz również ktoś z rodziny. Jeśli sąd – serwis internetowy – zadecyduje, że są widoki na przyszłość może zalecić mediację. Takie skierowanie najczęściej ma na celu zjednanie małżonków, lecz często dotyczy to też rozstrzygnięcia pewnych sporów, przykładowo alimenty czy kontakt z dziećmi.

Zobacz również –

podział majątku

Autor: siti fatimah
Źródło: http://www.flickr.com
Strona nie ma obowiązku natomiast zgadzać się na tego typu mediacje. Celem określenia sytuacji życiowej małoletnich dzieci sąd może zlecić wykonanie wywiadu środowiskowego. Jest w stanie także skierować rodziców i ich pociechy na wniosek jednej ze stron lub z urzędu do pedagogicznego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, żeby określić więzi jakie łączą dzieci z każdym z rodziców. Każdy z opiekunów ma możliwość wynająć profesjonalistę, świetny będzie adwokat, dzięki czemu sprawa rozwodowa może być poprowadzona bardziej profesjonalnie.