Opieka nad słabszymi – to pokazuje nasze współczucie i charakter. Nie zapominajmy, że nasze dobre samopoczucie nie będzie trwało zawsze, warto więc o nich dbać

Zawsze powinniśmy utrzymywać zasadę, iż ochrona należy się najsłabszym, bardziej narażonym na różne niebezpieczeństwa. Do takiej grupy zaliczyć można tych najmłodszych, inwalidów lub zwierzęta. To w jaki sposób podchodzimy do takich ludzi i zwierząt świadczy o nas, naszym wychowaniu, o tym jak umiemy wczuć się w sytuację innych i naszym człowieczeństwie. W naszym państwie sporo musimy jeszcze uczynić w tym zakresie, jednak widoczne są te dobre sygnały, które mówią, iż życie tych ludzi, jak i potrzebujących pomocy zwierząt, stale się poprawia.

na kursie pierwszej pomocy

Autor: Joe Loong
Źródło: http://www.flickr.com
Nie można jednakże tego powiedzieć dajmy na to o cierpiących psychicznie. O nich jakby zapomniała każda instytucja, przez co te osoby są skazane na beznadziejną egzystencje w starych, w ogóle nieprzygotowanych do ich potrzeb zakładach, w ośrodkach, w których od dawna nie było remontu, gdzie jest zimno, a jest w nim skwar w lecie, gdzie warunki są gorzej niż bardzo złe. W ten sam sposób można powiedzieć o schroniskach dla zwierząt. Są niedofinansowane, zanieczyszczone, zaniedbane, jest tam zbyt dużo zwierząt, wciąż czegoś brakuje. Niestety, nie widać sygnałów, które mogłyby zwiastować jakąś zmianę.

Na szczęście są ludzie o dobrym sercu, którzy biorą do siebie bezdomne zwierzęta. To są tak zwane domy zastępcze, gdzie zwierzęta mogą jakiś czas pomieszkać, nim znajdą swój dom.

Czy chcesz poznać omawiany temat z odmiennej strony? Jeśli tak, to zdobądź więcej informacji (https://www.bio-diag.pl/diagnostyka/genetyka/sprzet-2-2/), które opublikowane są w tym miejscu.

Znacznie lepiej wygląda sytuacja w temacie opieki nad osobami starszymi. Najczęściej takie osoby przebywają w domu seniora, gdzie mają dosyć dobre warunki. Wiadomo, iż i tu da się znaleźć incydentalne przypadki zaniechań, niedopełnianie procedur oraz ogólnie nie najlepsze podchodzenie do starszych osób, niemniej takie zdarzenia możemy napotkać wszędzie, będą one wciąż widoczne, tak długo jak system nie będzie dostatecznie dobry. A czy tak dobry kiedyś się stanie, ciężko orzec.

Najważniejsze zaś jest to, że w społeczeństwie występuje dość duża wrażliwość w stosunku do innego człowieka, gdyż to właśnie określa nas, jako osoby. Warto w związku z tym o tym nie zapominać, że w ostateczności jesteśmy jedynie osobnikami o pewnej pozycji w hierarchii wspólnotowej, jeśli dzisiaj jesteśmy na górze, to nie możemy być pewni, co będzie za parę lat. Najbardziej powinni to pamiętać egoiści zapatrzeni we własną osobę, nieszanujący innych. Nie wiadomo, czy i oni nie będą potrzebowali pomocy za kilka lat.

Porównaj: opieka opieka paliatywna w domu nad osobami starszymi Kraków