Jakimi rzeczami się różni prawnik od radcy prawnego? Jakie istnieją różnice pomiędzy pierwszym, jak i drugim zawodem?


Prawnik oraz radca prawny to dwa różne zawody, świadczą więc całkiem innego rodzaju usługi. Choć w ostatnim czasie możemy dostrzec mniejsze różnice między tymi dwoma zawodami, to jednakże one występują i mają znaczenie dla normalnej osoby. Tak się właśnie zdarza, iż pojawia się jakiś problem prawny oraz do końca nie wiemy, do jakiego specjalisty z tym pójść. Mamy więc do wyboru adwokata, radce prawnego lub notariusza.

sąd

Źródło: foter.com

Zawód prawnika określa ustawa prawo o adwokaturze. To właśnie na jej podstawie może istnieć i funkcjonować samorząd adwokacki, przeprowadzane są egzaminy na aplikacje, a również prawnicy mogą mieć własną działalność gospodarczą, przykładowo prawnik (zobacz prawnik nieruchomości wrocław) Warszawa. W zgodzie z tą ustawą zawód ten polega na udzielaniu pomocy prawnej, to znaczy na dawaniu porad prawnych, wyrażaniu opinii prawnych czy opracowywaniu projektów aktów prawnych. Co do radcy prawnego, to zasady pracowania w tym zawodzie reguluje także osobna ustawa.

Czyżbyś miał ochotę na więcej wpisów na opracowany tu temat? Zapraszamy w takim razie do kolejnej witryny – po prostu idź tu i przenieś się do naszego portalu.

Tak jak mówi definicja zawarta w jednym z punktów wykonywanie tego zawody polega na świadczeniu pomocy prawnej. Jednakże jest znaczna różnica między działaniem adwokata a radcy prawnego, gdyż ten drugi nie może występować w charakterze obrońcy w sprawach karnych jak również karnoskarbowych. Dobrze też wiedzieć, iż w tej sytuacji pomoc natury prawnej określana jest jako udzielanie rad, sporządzanie opinii, przygotowywanie aktów prawnych czy występowanie przed sądami i urzędami. Zakres kompetencji radcy jest więc dość obszerny, nie dziwi więc, iż jest wiele miejsc, gdzie można uzyskać niezbędną pomoc, przykładowo kancelaria radcy prawnego Warszawa.

prawo

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Należy powiedzieć, iż z punktu widzenia ewentualnego klienta jest jedna podstawowa różnica pomiędzy tymi zawodami. To znaczy więc, iż tylko adwokat może zostać obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych, natomiast radca prawny wręcz przeciwnie – nie może bronić swojego klienta w tego typu sprawach. Kolejną bardzo istotną różnicą między jednym, jak też drugim zawodem jest to, iż radca prawny może zostać zatrudniony na podstawie stosunku pracy u danego właściciela firmy. Prawnicy natomiast mogą wykonywać swój zawód jedynie mając własną działalność gospodarczą lub jako wspólnik spółki. Należy wiedzieć o tym, kiedy potrzeba nam odpowiedniej pomocy albo chcemy wybrać kancelaria prawna Warszawa.