Gdy ktoś nam musi oddać pieniądze to mamy znaczny kłopot. Jak wtedy działać? Co można zrobić?


Nie płacone w terminie płatności faktur przez nieuczciwych dłużników są dość dużym problemem dla wielu przedsiębiorstw w naszym państwie. Istnieją dane statystyczne, że zatory płatnicze mogą zmienić diametralnie sytuację finansową 25% firm w naszym państwie. W złym położeniu mogły znaleźć się mniejsze i średnie firmy, które nie mają wystarczającego kapitału, żeby w obliczu wielkich wierzytelności od dłużników, móc prowadzić swoją działalność.

Dług

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Jedynym sposobem na utrzymanie się pozostaje ubieganie się o zwrócenie swoich pieniędzy, jak więc wygląda ściąganie długów? Proces windykowania pieniędzy nie jest jednak łatwy do zrobienia we własnym okresie, dlatego też zaleca się zatrudnienie specjalnej firmy zajmującej się windykacją, posiadającej swoje sposoby na wyegzekwowanie zaległych płatności od kontrahentów przedsiębiorstwa. W tego typu sytuacji odzyskiwanie długów staje się realne.

Stworzyliśmy dla Ciebie kolejne zajmujące wiadomości na ciekawiący Cię temat. Wejdź do następnego wpisu oraz czytaj wpis kancelaria adwokacka zwoleń.

Takie przedsiębiorstwa wiedzą jak to się robi, znają potrzebne pojęcia rodzaju jak sprzedać dług osoby prywatnej.

Termin windykacja odnoszący się do polskiego prawa definiowany jest jako zbiór czynności prawnych, faktycznych i procesowych, których głównym priorytetem jest zmotywowanie dłużnika do dokonania zaległego zobowiązania wobec zleceniodawcy. Kolejnym pojęciem jest pilnowanie płatności, czyli usługa polegająca po na przypominaniu klientom przed, lub po terminie płatności o konieczności zapłaty. Mogą to być np. SMSy, maile czy faksy z niedługą informacją. Potrzebnym do rozpoczęcia procesu windykacji, jest powstanie zobowiązania, które nie jest w terminie. W następnej kolejności, windykator rozpoczyna postępowanie o stopniu polubowności, ubiegając się od dłużnika zwrotu należnej sumy wierzycielowi.

Ten etap możemy przeprowadzić w oparciu o przesyłanie do dłużnika monitów. Jeżeli dłużnik będzie pragnąć spłacić swoje zobowiązania, podpisze ugodę i określi, jak spłaci własne zadłużenie. Jeżeli postępowanie polubowne nie przyniesie spodziewanych rezultatów, prowadzone jest postępowanie sądowe, kończące się uzyskaniem tytułu egzekucyjnego pozwalającego na uruchomienie postępowania klauzulowego.

Celem tego ostatniego jest odzyskanie klauzuli wykonalności wyroku lub orzeczenia sądu. Na koniec, windykacja zajmuje postępowanie egzekucyjne, w którym kluczową rolę odgrywa komornik, który dokona egzekucji zadłużenia.