Tag Archive: zanieczyszczenia

zanieczyszczenia

odpady

Najważniejsze na temat zarządzania niebezpiecznymi odpadami, jakie są obecnie możliwości na ich legalne pozbycie się.

Praktycznie każdy proces produkcyjny wiązać się może z jakimiś odpadami. W zależności od rodzaju tej produkcji odpady będą mniej lub bardziej niebezpieczne, część z nich da się ponownie wykorzystać, a część będzie wymagać odpowiednich działań w celu unieszkodliwienia czy utylizacji.