Tag: Wspólnota

Wspólnota

Jakim sposobem działają wspólnoty mieszkaniowe Łódź?

Wspólnota mieszkaniowa wyznacza zbiorowość właścicieli, jakich lokale wchodzą w skład danej posiadłości. Jest to jednostka organizacyjna, jaka nie ma osobowości prawnej. Wspólnota mieszkaniowa najczęściej posiada firmę, siedzibę, zarząd wspólnoty, oraz także nr REGON i nr NIP.

Style