Tag Archive: UE

UE

samolot

Każdy odpowiedzialny pasażer linii lotniczych powinien wiedzieć, że za opóźnienie startu maszyny należy mu się odszkodowanie

Obecnie mówi się, iż w czasach, w których żyjemy świat jest „mniejszy” niż wcześniej, ponieważ o wiele szybciej możemy dotrzeć z jednego miejsca do innego. Bez wątpienia na przedstawiany stan rzeczy duży wpływ wywarło pierwotnie pojawienie się samolotów, następnie zaś ich popularyzacja. Obecnie w zasadzie każdy może sobie pozwolić na podróżowanie samolotami przynajmniej co jakiś czas, chociażby dzięki tanim liniom lotniczym.
Dostawca

Punkty badań i kontroli – jaka jest ich rola?

Producenci maszyn są zobowiązani do przestrzegania procedury oceny zgodności swoich maszyn zgodnie z wymaganiami określonej prawem dyrektywy (tak zwanej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), która określa ustandaryzowany poziom bezpieczeństwa, gwarantujący swobodny przepływ produktów na terenie Unii Europejskiej. Przez wystawienie deklaracji zgodności i sygnowanie jej literami CE gwarantują oni, że urządzenie albo towar spełnia wszystkie podstawowe wymagania tej dyrektywy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.