Śląskie hospicjum – odpowiednia opieka dla pacjentów

hospicjum domowe
Śmierć nigdy nie jest łatwa. Osoby umierające wielokrotnie nie mogą poradzić sobie z nieuniknionym końcem – jest to straszne wydarzenie zarówno dla nich, jak i otaczającej ich rodziny. Jeżeli ciężko chorują, a każdy dzień łączy się z udręką, warto rozważyć umieszczenie chorego w hospicjum.

Hospicjum jest to jednostka, która zajmuje się opieką nad osobami będącymi w krańcowej fazie choroby. Pierwsze hospicjum zostało założone w Londynie. To je właśnie naśladują we współczesnych czasach instytucje działające na całym świecie. Czym jest – krańcowa faza choroby? Jest to stan,
szpital czy hospicjum domowe
Autor: stephen bowler
Źródło: http://www.flickr.com

w którym nie istnieją już sposobności leczenia pacjenta, jednak można zmniejszyć jego cierpienie przez załagodzenie bólu, wsparcie psychiczne oraz duchowe, a także starania w redukowaniu dokuczliwych objawów dolegliwości. Dzięki świadczonej opiece chorzy mają zagwarantowaną doskonałą pomoc, która umożliwia im godnie przeżyć ostatnie chwile życia. W instytucji pracują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, osoby z opieki socjalnej, duchowni, fizjoterapeuci oraz wolontariusze bezpłatnie pomagający chorym. Wsparcie jest uzależnione od określonych potrzeb pacjentów – jedni oczekują rozmowy, inni pomocy w codziennych fizjologicznych czynnościach. Najważniejsze to słuchać oraz starać się czynić wszystko, co jest możliwe, by choć trochę ulżyć w często olbrzymich cierpieniach takich ludzi.

Wyróżnia się hospicja domowe oraz hospicjum stacjonarne. Decydując się na hospicjum (Hospicjum Św. Franciszka z Katowic, ekipa hospicyjna zajmuje się pacjentem w domu, zaś hospicjum stacjonarne skierowane jest nade wszystko do osób samotnych bądź pacjentów w stanie nie pozwalającym im zostać w domu. W celu przyjęcia do placówki stacjonarnej wymagane jest skierowanie od lekarza. W drugim przypadku starczy wola samych chorych, ich rodziny bądź innej osoby, która zauważa, że taka opieka jest potrzebna. Jeżeli wybrana placówka ma umowę z NFZ, pacjent nie ponosi wówczas żadnych wydatków.
Za sprawą hospicjom pacjent ma szansę na uzyskanie najlepszej opieki oraz wsparcie duchowe. Nie jest traktowany jako następny pacjent, ale osoba, która oczekuje jedynie zrozumienia i odrobiny ciepła. Odpowiednia opieka zespołu kompetentnych pracowników oraz obecność bliskich pomaga w tym ostatnim etapie życia.