Tag: roboty

roboty

Pożyteczne programy przydatne do kosztorysowania

Kosztorysowanie to wytwarzanie zaświadczenia finansowego zrealizowania scharakteryzowanego zadania, oznaczanego kosztorysem. Zawiera przedstawienie wszystkich prac budowlanych, bądź instalacyjnych w etapach ich wykonania, oraz podstawy do ustalenia wartości jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.

Style