Tag: palnik

palnik

gaz jako typ paliwa

Gaz ziemny, to paliwo kopalne pokroju organicznego, kumulujący się w powłoce ziemskiej. Pokłady gazu ziemnego zalegają samodzielnie, albo towarzyszą złożom ropy naftowej, bądź węgla kamiennego.

Zestaw elementów jest labilna i zależy od pozycji wydobycia, jednak podstawowym komponentem gazu ziemnego jest stale metan. Oprócz niego, mogą występować nieduże ilości innych mieszanek. Ów typ gazu wykorzystujemy w piecach gazowych w naszych mieszkaniach.

Style