Tag Archive: odpadów

odpadów

Ważna kwestia zneutralizowania odpadów

Powstawanie śmieci to coraz poważniejszy szkopuł w skali powszechnej, ze względu na rosnącą wielkość ludności, intensyfikującą się fabrykację dóbr konsumpcyjnych. W Polsce unieszkodliwianie odpadów odbywa się przede wszystkim poprzez składowanie, rodzaj najmniej wskazany dla środowiska, podczas kiedy w różnych krajach z odpadów wytwarzana jest energia, jaka później jest użytkowana do grzania mieszkań.