Tag Archive: odpadów

odpadów

Ważna kwestia zneutralizowania odpadów

Powstawanie śmieci to coraz poważniejszy problem w skali światowej, ze względu na zwiększającą się wielkość ludzi, zwiększającą się fabrykację dóbr konsumpcyjnych. W Polsce unieszkodliwianie odpadów odbywa się w zasadzie przez składowanie, sposób najmniej należyty dla środowiska, podczas gdy w różnych państwach z odrzutów produkowana jest energia, która potem jest wykorzystywana do grzania mieszkań.