Tag Archive: emerytura

emerytura

osoby starsze

Oferty dedykowane osobom starszym. Co warto wiedzieć?

Od dawna jasne jest, że ludzie starsi mają specjalne wymagania, często znacznie większe niż pozostali. Wiek podeszły wiąże się bowiem na przykład z dużym obniżeniem sprawności fizycznej, a także z powiększonym niebezpieczeństwem zapadania na rozmaite dolegliwości. Ludzie starsi potrzebują więc przede wszystkim dokładnej opieki zdrowotnej i tak dalej. Niedopuszczalne jest przykład, by osoba starsza była zdana tylko na siebie.