Tag: dłużnik

dłużnik

W jaki sposób mogą pomóc nam doświadczeni w windykacji eksperci?

Co robi się, by poprawić funkcjonowanie branży takiej jak windykacja w naszym kraju? Profesjonaliści nieprzerwanie opracowują unowocześnione techniki funkcjonowania, dzięki czemu mogą osiągać odpowiednie rezultaty. Zadaniem każdej firmy windykacyjnej jest stanie na straży norm społecznych oraz prawnych oraz pewnego typu edukowanie obywateli. Niezwykle istotne jest to, aby wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie, ponieważ jedynie wówczas możemy czuć się spełnieni oraz zadowoleni z siebie, a także z gospodarki w naszym kraju.

Style

Sprzedaż spółek w stolicy – szybkie podsumowanie branży

Los lubi płatać różne figle. Często musimy stanąć przed nieprzyjemnymi sytuacjami, z rozwiązaniem których możemy mieć spore komplikacje. Nie wypływa to z naszej niezaradności, lecz z kształtu systemu i przepisów prawnych, z którymi przeciętny obywatel zwykle nie ma żadnej styczności.
Wyraźnym przykładem dziwnych sytuacji może być próba wyegzekwowania naszej własności od dłużnika.

Style

Jakie działania przeprowadza komornik? Jaka jest jego rola? Co należy wiedzieć na ten temat?

Najważniejszym celem działań prowadzonych przez komornika jest zdobycie od dłużnika długów należnych wierzycielowi – są one pozyskiwane z majątku dłużnika. Musimy przy tym mieć na uwadze to, iż do zadań komornika nie należy ocena zasadności długu. W sprawie wierzyciela, nie komornika, należy wyznaczenie, z czego egzekucja będzie odzyskiwana. Wierzyciel musi wówczas liczyć się z tym, że dostanie informację o braku szansy ściągania długu. Co w takim wypadku robić? Jak wyegzekwować dług?

Style