Tag: artroskopia

artroskopia

Rekonstrukcja ACL to specjalistyczny zabieg wiązadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego

To kolejny etap zabiegów po artroskopii, jakiej celem jest dokładne zdiagnozowanie uszkodzenia, jak również pozbycie się blokujących części zerwanego więzadła i leczenie wszystkich innych dolegliwości. Dolegliwości ACL, czyli wiązadła krzyżowego przedniego, to dosyć poważne schorzenie stawu kolanowego. Niezwykle często dolegliwość ta może prowadzić do dużych zaburzeń we właściwym działaniu tego stawu.

Fit