Tag Archive: artroskopia

artroskopia

chirurgia

Rekonstrukcja ACL to specjalistyczny zabieg wiązadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego

To następny etap leczenia po artroskopii, jakiej zadaniem jest szczegółowe stwierdzenie uszkodzenia, jak również usunięcie blokujących części zerwanego więzadła i leczenie dodatkowych dolegliwości. Dolegliwości ACL, czyli wiązadła krzyżowego przedniego, to bardzo poważne schorzenie stawu kolanowego. Wielokrotnie dolegliwość ta może prowadzić do znacznych zaburzeń we właściwym funkcjonowaniu tego stawu.