Co zrobić z śmieciami?Corocznie ludzie produkują setki tysięcy ton odpadów oraz śmieci, zanieczyszczających naszą planetę. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromna liczba odpadów jest produkowana codziennie. Plastikowe butelki, przeróżne pudełka, opakowania i kartony a także zepsuta i niepotrzebna żywność – wszystko to w ogromnej ilości trafia do koszy, a w dalszej kolejności na wysypiska śmieci. Do tego dochodzi ogromna ilość nieczystości pochodzących z przemysłu, z najróżniejszych usługowych i produkcyjnych zakładów.

śmieciarka
Sporo odpadów jest ogromnie toksycznych, na przykład mogą to być zużyte odpady medyczne, elektronika albo chemikalia. Zawierają one związki, które w sytuacji przedostania się na zewnątrz mogą skazić naturalne środowisko lub spowodować poważne zagrożenie dla życia albo zdrowia ludzi. Można więc mieć pewność, że problem z odpadami jest poważny, i właściwe nimi gospodarowanie powinno należeć do najważniejszych zadań każdej władzy.

Ilość odpadów, jakie codziennie są produkowane na świecie jest ogromna, jak okazuje się jednak, duża część z nich nadaje się do ponownego wykorzystania. Przede wszystkim odpady (przejdź do strony) wymagają należytego składowania, w takim miejscu, aby nie spowodowały one zanieczyszczenia środowiska. Wysypiska śmieci powinny być wykonane w taki sposób, tak żeby jak najbardziej zmniejszyć możliwość przenikania gazów do atmosfery lub środków chemicznych do wód gruntowych. Poza tym duża część tego, co trafia na wysypiska, może być jeszcze raz wykorzystana (utylizacja odpadów – więcej informacji).

Dlatego też coraz większy nacisk kładzie się na odpowiednią gospodarkę śmieciami, która polega na tym, aby jak największą część z nich dało się ponownie wykorzystać. Tego typu działanie, znane też jako utylizacja sprawia, że w pierwszej kolejności ogranicza się liczba odpadów, które trzeba składować. Mała liczba odpadów to także mniejsze wydatki na prowadzenie wysypisk śmieci i również mniejsze wydatki na zabezpieczenie ich przez możliwością wystąpienia zanieczyszczeń. Poza tym koszt odzysku różnych surowców z odpadów jest często znacznie mniejszy, niż ich normalne wytworzenie.

Źródło: Utylinia
Tagi: , , , ,