Monthly Archive: Styczeń 2017

W jaki sposób winny zostać doręczone kupione poprzez nas towary?

Świat nie mógłby funkcjonować bez ciągłego kupowania i przekazywania różnorodnych rzeczy. Wielokrotnie pewne towary są przystępne tylko w jakimś bardzo oddalonym od własnej lokacji miejscu.
Wielokrotnie także w odmiennym niż nasze stanowisko osiedlenia się miejscu towary są zwyczajnie mniej kosztowne, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę ponadplanowy koszt przesyłki z Patron Service.