Monthly Archive: Czerwiec 2015

Dług

Gdy ktoś nam musi oddać pieniądze to mamy znaczny kłopot. Jak wtedy działać? Co można zrobić?

Nie spłacane w terminie płatności faktur przez nierzetelnych dłużników są poważnym problemem dla mnóstwa firm w naszym państwie. Szacujemy, że zatory płatnicze mogą zmienić diametralnie sytuację finansową 25% firm w naszym państwie. W najgorszym położeniu mogły znaleźć się małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mają właściwego kapitału, aby w obliczu wielkich wierzytelności od dłużników, móc założyć swoją działalność.