Rozwód z mecenasem jako gwarancja poczucia pewności


Rozwód to nie tylko ból i smutek. Towarzyszący mu stres nie zostaje bez wpływu na samopoczucie fizyczne i psychiczne. To także wielka trauma dla dzieci z takiego związku. Prawo rodzinne mówi, że pomimo pełnego i trwałego rozpadu pożycia rozwód nie jest akceptowalny, jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych nieletnich latorośli małżonków, bądź jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu stanowiłoby sprzeczne z prawami współżycia społecznego. Rozwód nie jest też dozwolony, jeżeli żąda go partner wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi współmałżonek wyraża akceptację na rozwód, albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych względach sprzeczna z regułami współżycia społecznego.

rozwód

Autor: Cordell and Cordell
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód – zobacz i porównaj – z mecenasem gwarantuje wrażenie bezpieczeństwa i sprawia, że emocje na sali sądowej nie przeważą nad rozsądkiem, oraz że żadna zawiłość postępowania nie umknie uwadze strony, zobacz Do prowadzenia sprawy rozwodowej można wyznaczać pełnomocnika. Nieodzowne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego. Znaczy to, iż w pełnomocnictwie powinno się wyznaczyć, iż adwokat będzie uprawniony do prowadzenia naszej konkretnej sprawy. Reprezentantem w sprawie rozwodowej może być również radca prawny. Pomoc doświadczonego reprezentanta polega na wykonaniu pozwu i różnych dokumentów procesowych, zgłaszaniu wniosków dowodowych i wyjaśnianiu nam norm postępowania. Jest on informatorem po procesach sądowych, składa wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód (Wrocławski adwokat od rozwodów) najczęściej minimalizuje emocje, jakie pojawiają się na sali sądowej i zapewnia niekrępujące stron rozmowy w odcinku warunków rozwodu, opieki nad dzieckiem, płacenia alimentów.

obrączka

Autor: Billie Ward
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód nie może wywoływać pogorszenia warunków materialnych, w których wychowywane są dzieci, ani powodować niepożądanych transformacji w psychice dzieci. Zawsze na pierwszym miejscu kładzie się dobro małoletnich dzieci. Sąd nie udzieli też rozwodu jeżeli byłoby to przeciwne z normami współżycia społecznego, np. w przypadku, kiedy jeden z małżonków jest bardzo chory i nie ma kto się nim zaopiekować. Rozwody są jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć. Istnieją niestety przypadki kiedy pomiędzy współmałżonkami nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia. W takim przypadku każdy z partnerów może wymagać, aby sąd unieważnił związek małżeński przez rozwód.

Doczytaj: