Jakie działania przeprowadza komornik? Jaka jest jego rola? Co należy wiedzieć na ten temat?Najważniejszym celem działań zaordynowanych przez komornika jest wyegzekwowanie od dłużnika wierzytelności należnych wierzycielowi – są one ściągane z majątku dłużnika. Trzeba przy tym mieć na uwadze to, iż do zadań komornika nie będzie należeć ocena zasadności długu. W sprawie wierzyciela, nie komornika, należy określenie, z czego egzekucja będzie zarządzona. Wierzyciel musi wtedy liczyć się z tym, że dostanie wiadomość o braku szansy ściągnięcia długu. Co wtedy robić? Jak wyegzekwować dług?

Dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Przede wszystkim zleceniodawca musi mieć świadomość tego, że komornik będzie działał na jego polecenie. Dlatego też musimy sobie niezwykle dokładnie uświadomić kwestię sformułowania wniosku egzekucyjnego, opracować dobrą strategię jak ściągnąć dług. Jeśli jako źródło egzekucji zostanie w nim zaznaczone np. wynagrodzenie dłużnika za pracę, w takim przypadku komornik (jeszcze więcej) będzie się zajmował egzekucją w tym właśnie obszarze. Gdyby się okazało, że dłużnik nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, zleceniodawca zdobędzie informację o niemożliwości ściągnięcia należności. Im zatem więcej informacji na temat stanu posiadania dłużnika posiada zleceniodawca, tym lepiej. Co więcej wierzyciel musi uczestniczyć we wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego – dzięki temu będzie wiedział co się stanie i może w dobrej chwili reagować.

Skoro objaśniana kwestia Cię interesuje i musisz ją poznać lepiej, więcej przeczytasz tu – to trochę inny punkt widzenia na taką tematykę.

Sprawdź co to windykacja długów od osób prywatnych.

Wielokrotnie może zdarzyć się tak, że niemożliwość komornika może wyniknąć z faktu,że zadłużony tak naprawdę nie ma nic. W takich okolicznościach w rachubę mogą wejść dwie opcje: przede wszystkim –przepisał majątek na członka rodziny, po drugie – będzie czerpał przychody z nielegalnych źródeł. Trzeba więc przeprowadzić rozeznanie w tej kwestii.

Windykacja długów

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Gdyby się miało okazać, że dłużnik będzie zdobywał zarobki z nielegalnych źródeł, warto go informować, iż sprawą tą będzie zajmował się fiskus. Jeśli natomiast wyjdzie na jaw pierwsza z wspomnianych wyżej opcji, wierzyciel ma prawo do złożenia tzw. skargi pauliańskiej, której rezultatem może być unieważnienie przepisywania majątku.

Oprócz tego wierzyciel może złożyć u komornika wniosek o poszukiwanie majątku zadłużonego. W tej kwestii komornicy okazują się zwykle skuteczniejsi niż w momencie działań tego typu prowadzonych na własną rękę, ponieważ posiadają dostęp do wielu ułatwiających to narzędzi. Te i inne kwestie są dosyć zawiłe, bo pojawia się tu jeszcze na przykład typu jak odzyskać pieniądze od dłużnika. Dobrze konsultować to ze specjalistami.

Tagi: , , ,