Segregacja i utylizacja odpadów – znaczenie tego dla środowiska naturalnego.


Ludzie bez przerwy wytwarzają dziesiątki milionów ton śmieci. Oczywiście powinny one być wywożone na wysypiska, gdzie zostaną właściwie chronione, ale niestety spora ich część ląduje w zagajnikach, rzekach czy jeziorach, trując ogromnie przyrodę. W większości krajów, do jakich zdecydowała się dołączyć także Polska, wprowadzono bardzo stanowcze zasady dotyczące zarządzania odpadami, gdyż wiele z nich można ponownie wykorzystać.

Ma to znaczenie z paru powodów. Przede wszystkim ogranicza się ilość odpadów na wysypiskach, a co za tym idzie zanieczyszczenie przyrody. Poza tym przetwarzanie odpadów znacznie mniej kosztuje, niż wytwarzanie konkretnych surowców, więc przemawiają za tym także względy finansowe. Od pewnego czasu niezwykle opłacalna jest utylizacja sprzętu elektronicznego , w obecnie używanych urządzeniach elektronicznych znajdują się spore ilości rzadko spotykanych, bardzo kosztownych substancji. Zaczynają się pojawiać technologie, pozwalające je odzyskiwać, i coraz większa ilość firm zaczęła robić z tego niezły interes.

pojemniki na odpady

Autor: Maya-Anaïs Yataghène
Źródło: http://www.flickr.com

Ale tak naprawdę troszczenie się o środowisko naturalne warto zacząć od swojego domu. Tak wydaje się zwykłe zajęcie, jak sortowanie śmieci i rozdzielenie butelek, domowych śmieci, tworzyw sztucznych i papieru powoduje, że można tak przygotowane odpady (więcej na tej stronie) wywieźć do sortowni, w jakiej praca stanie się znacznie wydajniejsza i szybsza. W wielu miejscowościach odbiór odpadów jest zorganizowany w taki sposób, że po przesortowane odpady suche, to znaczy tworzywa sztuczne, metale i makulaturę odbierane są w wyznaczone dni tygodnia.

poliwęglan bezbarwnye odbywa się wywóz odpadów komunalnych , czyli odpadów organicznych i wszystkiego, co się nie dało przesortować lub uległo dużemu zanieczyszczeniu. Od niedawna istniejąca rewolucja w segregacji śmieci początkowo budziła wiele kontrowersji, szczególnie że powiększyły się za to opłaty. Lecz ludzie bardzo szybko zrozumieli fakt, że śmieci należy sortować, i obecnie coraz większą ilość odpadów wyrzucanych do śmietników można ponownie przetworzyć.