Egzekucja z kredyty na rachunku bankowym dłużnikaZajęcie rachunku bankowego dłużnika uskutecznione zostaje z momentem doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowanym jest zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starczy więc informacja wierzyciela, iż dłużnik może w danym banku mieć rachunek .

Dobrze jest więc wniosek o zajęcie wierzytelności zawierał parę popularnych banków.

Ten odnośnik do serwisu liczba godzin pracy w miesiącu kieruje do niezwykle atrakcyjnej strony, która zawiera równie intrygujące informacje na omawiany temat.

Odpis zajęć egzekutor doręcza też wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, wypłacić egzekutorowi zajętą wierzytelność, i określić potencjalne powody braku możliwości wypłaty środków pieniężnych.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajęta jest do wielkości żądania głównego razem z odsetkami a także wszystkimi wydatkami powstałymi w toku procesu i egzekucji. Kiedy na rachunku bankowym mieści się suma przekraczająca kwotę zajęcia, bank spienięży dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają kwoty określone na pokrycie kredytu bankowego, potencjalnych opłat stałych za prowadzenie rachunku, kwot przeznaczonych na pokrycie powstałego debetu.

Ten odnośnik do serwisu umowa zlecenie a zus kieruje do niesamowicie ciekawej witryny, która ma równie interesujące dane na opisywany temat.

Nadto nie podlegają zajęciu sumy wypłacone trasatowi za wynagrodzenie za pracę, podatki oraz inne podatki publiczne.

W praktyce bywa, że suma zapłaty za pracę trasata już po potrąceniu, zajmowana zostaje na rachunku bankowym. Bywają więc sytuacje, iż 100 procent uposażenia trasata podlega egzekucji. W takowym wypadku u chlebodawcy trasat może złożyć deklarację z podaniem o wypłatę potrąconego uposażenia do rąk własnych, po czym skierować wniosek do egzekutora o umorzenie egzekucji w obszarze uposażenia za pracę na rachunku .

Podobną prośbę trasat skieruje do wierzyciela gdyż w praktyce komornik zareaguje powstrzymaniem jak wyżej, tylko na wniosek wierzyciela. W innym wypadku służy trasatowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym razie korzystna może być ugoda z dłużnikiem. W przypadku kiedy z trasatem nie można się dogadać, zostaje giełda długów na jakiej można nasze wierzytelności scedować.

Tagi: , , , ,