aktuariusz rezerwyWiększość aktuariuszy to wychowankowie kierunków matematycznych i ekonomicznych. Ażeby uzyskać polską licencję ubezpieczeniową, trzeba przede wszystkim zdać cztero etapowy sprawdzian przed państwową komisją egzaminacyjną i wykazać się dwuletnią praktyką ukończoną pod nadzorem drugiego aktuariusza. Sprawdzian składa się z części statystycznej, finansowej, spraw z ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

Ksr 6

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Polski sprawdzian uchodzi za dość trudny, na co dowodem jest niska liczba osób, które zdały go na przestrzeni minionych kilkunastu lat. Jest to zawód zaufania społecznego.

Zaciekawił Cię ten tekst? Przejdź więc do kolejnego artykułu i czytaj zbiornik na deszczówkę podziemny do woli o interesujących Cię sprawach.

Aktuariusz tworzy rezerwy aktuarialne i pozostałe zasadnicze parametry w ten sposób, żeby zagwarantować zabezpieczenie i dochodowość działalności zakładu ubezpieczeń.

Podstawowym obowiązkiem aktuariusza zaangażowanego przez towarzystwo ubezpieczeń jest weryfikacja ubezpieczeń, troskliwość o odpowiedni pułap zasobów ubezpieczeniowych, oszacowanie planów reasekuracyjnych, oraz rozmaitego rodzaju analizy statystyczne i finansowe. Aktuariusz bierze udział w podejmowaniu najwyższych decyzji zakładu ubezpieczeń.

Najważniejszym zarządzeniem normującym zawód aktuariusza w Polsce jest Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Z obsługi aktuariuszy korzystają towarzystwa ubezpieczeniowe i towarzystwa reasekuracji. Aktuariusz zarządza też finansowym bezpieczeństwem pracowniczych projektów emerytalnych i różnych systemów ubezpieczeniowo-emerytalnych.

Masz ochotę poszerzyć własną wiedzę z tego tematu? Chcemy pomóc. Trzeba przejść na nową witrynę i tam dowiedz się więcej szczegółów.

Aktuariusz odpowiada za dozór nad dozorowanymi strukturami nie tylko przed swoim pracodawcą, ale dodatkowo przed instytucjami nadzoru finansowo-ubezpieczeniowego.

Przyrządzanie zestawień jest kłopotliwe, dlatego skontrolowanie zapasów na świadczenia pracownicze, zgodna z KSR 6, powinna zostać dokonana z wykorzystaniem wykształconego aktuariusza. Aktuariusz wyznacza także zasoby na przyszłe świadczenia pracownicze.

W solidny sposób ocenia wielkości odpraw, premii jubileuszowych i pozostałych płatności na rzecz pracownika, które nie są elementem jego wynagrodzenia. Zasoby na ów cel, komponowane strategiami aktuarialnymi, zapewniają lepszą diagnostykę wartości jednostki.

Tagi: , , , ,