Rachunkowość świadczeń pracowniczych – o co w niej chodzi a także z czym się łączy, czyli kilka istotnych informacji


Każdy z nas słyszał kiedyś hasło rachunkowość, ale nie wszyscy wiedzą, co konkretnie oznacza. Wydaje się to niełatwe i pokrętne, jednak wcale taka nie jest. Można zobaczyć to na przykładzie rachunkowości świadczeń pracowniczych.

Księgowość, rachunkowość

Autor: sanchezcl
Źródło: http://www.sxc.hu
Świadczenia pracownicze to koszty, które istnieją w każdym przedsiębiorstwie. Przez świadczenia rozumie się wszelakie rodzaje świadczeń, które świadczone są pracownikowi w związku z wykonywaną pracą.Przy tej okazji należy powiedzieć o Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 19, czyli tzw. msr 19. Poświęcony jest on świadczeniom pracowniczym wiążących pracodawców. Na podstawie msr 19 możemy dzielić świadczenia na parę kategorii. Pierwszą z nich są krótkoterminowe należności pracownicze, czyli urlopy wypoczynkowe oraz płace z zysku i premie.

Następną kategorią są świadczenia po okresie zatrudnienia.

Niezwykle atrakcyjny tekst, nieprawdaż? Jeśli też posiadasz takie zdanie, to kliknij tutaj oraz przeczytaj w witrynie wszystkie informacje.

Są one wypłacane przez przełożonego po zakończeniu przez pracownika pracy. W Polsce najczęściej są to odprawy emerytalne. Trzecią kategorią są inne długoterminowe świadczenia pracownicze. Dotyczą one nagród jubileuszowych. Potrzebują używania uproszczonych sposobów kalkulacji. W tym przypadku bardzo ważna jest wycena rezerw, która oparta jest na metodzie świadczeń narosłych. Rezerwa to bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe. Należy ująć je w księgach rachunkowych.

biuro księgowe

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Wycena rezerw (profesjonalna wycena rezerw) ma związek z tym na jaki cel są one tworzone. Kolejną kategorią są należności z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Nie niosą ze sobą one przyszłych korzyści ekonomicznych, dlatego też są od razu ujęte w koszty. Poza tym msr 19 łączy się z tzw. rachunkiem zysków i strat aktuarialnych, w którego skład wliczają się takie pojęcia, jak koszty bieżącego zatrudnienia, zmiany kursów i wymiany walut obcych,wypłacone świadczenia, czy też połączenie jednostek gospodarczych. W rachunkowości świadczeń pracowniczych największy kłopot mogą sprawiać długoterminowe świadczenia, ponieważ właściwa wycena rezerw w ich przypadku jest bardziej złożona.

Czyż omawiany post nie jest zajmujący? Jeżeli tak uważasz, kliknij tutaj – zalecam ten tekst (https://www.e-mta.pl/index.php/czym-sie-zajmujemy-2/relokacje-maszyn/walbrzych), gdyż odnajdziesz tam przykuwające wzrok artykuły.

Jeśli pomyślisz kiedyś o rachunkowości świadczeń pracowniczych to pamiętaj, że wiążę się ona z takimi pojęciami, jak msr 19, wycena rezerw i wszelakimi kosztami powiązanymi z zatrudnionymi.