Standardy ISO jako możliwość rozwoju Twojej firmy


W czasie różnorodności wzorców w szeroko rozumianym przemyśle jak i w atmosferze globalnej wymiany handlowej powstała potrzeba powołania do życia organizacji, która zajęłaby się zagadnieniem normalizacji. Taką instytucją jest ISO a więc Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która powstała w 1946 roku. Po co jednak zaprzątać sobie głowę standaryzacją?

uczestnicy szkolenia

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com
Jak już zostało nadmienione na wstępie, jest to oczywista kolej rzeczy wynikająca z swobodnej wymiany handlowej między państwami. Aby rzeczona wymiana handlowa działała płynnie i bez problemów, pewne standardy i wzorce muszą być ujednolicone.

Aktualnie różnorodne standardy ISO sygnalizują o zaangażowaniu danej firmy i chęci rozwoju. Jednym z najbardziej znanych standardów jest technika administrowania jakością ISO 90001. Dodatkowym faktem jest to jednak, że standardy te nie zajmują się jedynie zagadnieniem jakości. Spektrum zainteresowania skupia się na różnych aspektach życia i technologii. Na rynku istnieje wiele instytucji, które przygotowują szkolenia ISO w odmiennych domenach, tego typu jak dobra praktyka higieniczna, kontrole wewnętrzne albo też zagadnienia ochrony środowiska. Należy jednakże zadać sobie pytanie, czy warto wdrażać techniki promowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną?

Jakie są zalety i korzyści praktyk ISO – zobacz więcej -”? Na pewno w pierwszej kolejności trzeba wspomnieć o wzroście organizacji, jaka wprowadza konkretne rozwiązania. Jest to konsekwencja globalnego znaczenia jakie posiada organizacja ISO (przeczytaj szczegóły). Aby uzyskać certyfikat firma zobowiązana jest do wdrożenia wskazanych procedur oraz norm.

Przebieg certyfikacji zaczyna się od tzw. kontroli wstępnej, która ma na celu zweryfikowanie dotychczasowego systemu jakości występującego w danym przedsiębiorstwie. Jednym z elementów wzorcu ISO 90001, a więc systemu zarządzania jakością są tzw. dobre praktyki, do których zalicza się: dobra praktyka rolnicza czy też dobra praktyka higieniczna – czy warto stosować dobrą praktykę higieniczną?.

Do dodatkowych korzyści jakie pojawiają się przy wprowadzaniu systemów ISO, można dodać przede wszystkim wzrost jakości obsługi klientów jak i usprawnienie komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Warto jednakże nadmienić kilka słów także o negatywach takich rozwiązań. Do tych z całą pewnością zalicza się możliwe zwiększenie tzw. papierkowej pracy, a więc biurokracji.