Badanie gruntu jako najlepsza czynność w ustaleniu podłoża


Dołączanie dokumentacji geotechnicznej do wniosku o przyzwolenie na budowę nie jest przymusowe. Natomiast w interesie posiadacza pola leży to, by budynek był pobudowany na porządnym podkładzie. Piwnic nie powinno się budować, gdy woda gruntowa jest bardzo wysoko, albowiem byłoby to uciążliwe technicznie i drogie. Jeżeli natomiast ze względu na nieprzepuszczalne podłoże na obszarze pola nieraz stoi woda, należałoby pomyśleć o skutecznym odwodnieniu.

Badanie gruntu

Autor: Soil Science
Źródło: http://www.flickr.com
Badania gruntów to definiowanie cech geotechnicznych gruntu – odnośnik. Geotechnika używa mnóstwo procedur, dzięki jakim bada grunt. Badania gruntu są najlepszą czynnością w określeniu, czy dana ziemia nadaje się pod zabudowę. Żeby poddać próbie warunki gruntowe, trzeba zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanej jednostki geotechnicznej, jaka na bazie kilku odwiertów wskaże warstwy i kategorie podłoża, oraz stan wód gruntowych.

Badania gruntów są w najwyższym stopniu wiarygodne, gdy można wskazać położenie i kontur przyszłego budynku, bowiem wtenczas geotechnik wie, w jakich punktach wykonać odwierty – odwierty pompy ciepła. Jeśli parcela jest bardzo duża i nie wiadomo jeszcze, gdzie stanie budynek, należy przeprowadzić więcej odwiertów, a więc wartość badań wzrośnie.

Więcej:

Mimo to, powinno się je zrobić, ażeby uprościć sobie podjęcie decyzji, bo badania zdołają pokazać, w którym obrębie fundamentowanie budynku okaże się najprostsze, a gdzie okaże się trudne, a przez to droższe. Z reguły odwierty – odwierty geotermalne sytuuje się w narożnikach budynku i opcjonalnie na przecięciu przekątnych.

Badania gruntu, w jakich używa się sondowanie cpt to jedne z nowoczesnych sposobów zarówno w Polsce jak i na świecie. Usługi geotechniczne zezwolą na dokładną ocenę danego obszaru prędko i sprawnie.

Kluczowym obszarem sondowania jest badanie ośrodka gruntowego dla celów planowania i wykonawstwa posadowienia budowli, konstrukcji ziemnych, podziemnych i powierzchni drogowych. Na podstawie zdobytych parametrów sondowania, przy wykorzystaniu specjalistycznego programu jest możliwość wyznaczyć typ gruntu i budowę geologiczną gruntu, wskazać stopień zagęszczenia gruntów miałkich.