Autyzm jako zaburzenie dotyczące zaburzeń rozwoju, które prowadzi do izolacji


Autyzm jest zaburzeniem dotyczącym rozwoju, które ma prosty związek z zaburzeniami pracy mózgu. Posiada kilka charakterystycznych cech. Dzieci autystyczne marginalizują od otoczenia, niekiedy zamykają się w sobie. Ich kontakt i wymiana informacji z otoczeniem są mocno ograniczone. Dla wielu wychowawców zaburzenie to brzmi jak osąd dla ich pociechy. Czy jednak tak musi być? Czy jest możliwość uwolnienia się z tego zaburzenia?

Zespół Aspergera

Autor: Sadasiv Swain
Źródło: http://www.flickr.com

Na wstępie należałoby również zaznaczyć, że autyzm posiada mocno szerokie spektrum autystyczne. Wyróżniamy zespół Aspergera, autyzm wczesnodziecięcy i autyzm atypowy. Są także inne jego odmiany. W każdym razie dzieci posiadające zespół Aspergera także izolują się od otoczenia, ale w głębi serca mają potrzebę tworzenia głębokich relacji z innymi (zobacz: ). Jeżeli chodzi o przyczyny autyzmu, to dalej nie ma co do nich zgodności. Nikt konkretnie ich nie stwierdził. Ale faktem jest, że są one natury psychologicznej i biologicznej. Jeśli chodzi o biologiczne, to istnieje duża możliwość, że mają związek z okresem prenatalnym dziecka i schorzeniami natury neurologicznej. To wszystko mogło rzutować zarazem na sferę psychiki dziecka.

W zasadzie to wyróżnia się dwa rodzaje autyzmu: schizofreniczny i dziecięcy (źródło: ). W przypadku schizofrenicznego dziecko mocno odizolowuje się od rówieśników. W przypadku autyzmu dziecięcego, maluch posiada ogromną nadwrażliwość na bodźce. Jest to tak duże działanie tych bodźców, że dziecko ma problemy z poprawnym ich przyswojeniem i dlatego ucieka do własnego świata. Trzeba przy tym dodać, że nazwa „dziecięcy” nie oznacza, że dotyczy tylko okresu dziecięcego. Jednakże chodzi tu o to, że był odkryty w tym czasie.

Zespół Aspergera

Autor: Hot Gossip Italia
Źródło: http://www.flickr.com

Czy z autyzmu można się wyleczyć? Dość wielu ludzi jest zasugerowanych, że nie można się z tego schorzenia wyleczyć. Jest w tym wiele racji, ponieważ przecież autyzm obejmuje sprawy funkcjonowania mózgu.

Jeśli potrzebne Ci nowe miejsce, z którego zamierzasz uzyskiwać dane, to zalecamy to omówienie (https://poradniapraxis.pl/). Odnajdziesz tam mnóstwo publikacji na opisywany tutaj temat.

Jednakże w ostatnim czasie badacze dali zielone światło w walce z tą chorobą. Twierdzą, że dość prędka terapia i diagnoza czynią prostszym dostosowanie społeczne osoby chorej na autyzm. Nie można jej gruntownie wyleczyć, jednakże można pomóc odnaleźć się w relacjach interpersonalnych.