O świadomości ekologicznej PolakówPolska od 1989 r. ogromnie się zmieniła choć nie zawżdy sobie z tego zdajemy sprawę. Jedną z najważniejszych odmian które były wynikiem transformacji sprzed 25 lat jest mym zdaniem ekologiczna świadomość, i to na wszelkich możliwych poziomach.

Zacząwszy od dużych, fabrycznych inwestycji ekologicznych (na przykład filtry ograniczające emisję trujących substancji), przez projekty modernizacyjne kierowane do obywateli dużych miejscowości, (przykładowo projekt dofinansowania zamiany starej instalacji C.O. na bardziej ekologiczną). Rzecz jasna same możliwości to trochę za mało, albowiem potrzebne jest jeszcze zaangażowanie w działania ekologiczne indywidualnych ludzi, co nie jest znowu bardzo skomplikowane. Wystarczy albowiem sortować odpady.

śmieci

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

To taka prosta kwestia – wyrzucając cokolwiek do kosza jota zastanowienia. Papier do właściwego kubła, szkło do innego, nieczystości bio degradowalne w jeszcze inny kubeł. Następnie już tylko na mocy umowy z gminą, odbywa się odbiór odpadów we wskazanych przez harmonogram dniach. I to już cała sprawa z naszej strony. Innym przejawem myślenia ekologicznego jest troska o otoczenie w czasie remontów. Jednakowo jak wcześniej przedstawione postępowanie ekologiczne (to znaczy segregacja jak też przejęcie odpadów z domów) są one regulowane przepisami prawnymi. Osoba przeprowadzająca remont ma obowiązek w trakcie robót budowlanych a także remontowych gromadzić a po ukończonej inwestycji odwieźć odpady (znajdź więcej) poremontowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Istnieją jednakże odpady przemysłowe, jakie są daleko bardziej problematyczne niż pustaki. W tychże przypadkach konieczna jest pomoc profesjonalistów.

Takowym przypadkiem jest usuwanie azbestu. Tymi robotami powinny zająć się specjalistyczne firmy dysponujące przeszkolonymi pracownikami i należytym do tego celu ekwipunkiem. Azbest jest tworzywem użytkowanym jeszcze do nie dawna szeroko w budownictwie jak też gospodarstwie domowym. Na nieszczęście badania wykazały jego chorobotwórcze działanie na organizm człowieka. Konieczne więc było nie jedynie zaprzestanie wytwórczości przedmiotów zawierający azbest lecz także i jego fizyczne wyeliminowanie ze środowiska człowieka. Jest to tak ważny problem, że przedsiębiorcy mogą dostać dofinansowanie ze środków rządowych na jego usunięcie.
Tagi: , , ,