Na temat szkoleń o tematyce BHPZ kwestiami związanymi z BHP jest do czynienia w bardzo wielu sytuacjach. Są to głównie przypadki wiążące się z obowiązkami zawodowymi, ale również na przykład ze studiami. W miejscach, gdzie się pracuje, bezpieczeństwo i higiena pracy mają niezwykle ważną rolę.

Od tego bowiem, czy zatrudnieni ludzie przestrzegają odgórnie ustalonych zasad uzależnione jest ich bezpieczeństwo, a w niektórych przypadkach nawet życie. Dużo w tym momencie uzależnione jest od tego, jaką pracę się wykonuje, na przykład czy ma się tam do czynienia z dużymi i niebezpiecznymi maszynami, będącymi potencjalnym zagrożeniem dla życia. Poza tym jednak nawet z pozoru bezpieczna i spokojna praca w biurze musi przebiegać w zgodzie z ustalonymi regułami. W ten sposób w zakładzie pracy nie ma chaosu, a potencjalne zagrożenia są ograniczane do minimum. W firmach bardzo istotny jest tak zwany nadzór nad BHP, a więc sprawdzanie tego, czy wszelkie odbywające się tam procesy odbywają się zgodnie z ustalonymi przepisami.

Ochrona przeciwpożarowa

ochrona przecipożarowa

Autor: Oregon Department of Forestry
Źródło: http://www.flickr.com

Z pojęciem bezpieczeństwa i higieny pracy bezpośrednio wiąże się kwestia ochrony przeciwpożarowej, a więc przykładowo właściwego poziomu wiedzy na temat zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Z tej przyczyny w planie standardowych szkoleń z zakresu BHP znajduje się długie szkolenie wiążące się z zapobieganiem pożarom, jak również zachowaniem się w przypadku ich wystąpienia. Niezwykle ważną rolę pełni w tym przypadku nauka poprawnego użytkowania rozmaitego sprzętu do gaszenia. Poza tym należy wpoić uczestnikom szkolenia zasady właściwej ewakuacji w sytuacji pojawienia się pożaru. Generalnie ta kwestia tworzy zazwyczaj znaczącą część szkolenia kat B – przejrzeć:- www.manewr.eu/kursy-prawa-jazdy/szkolenia-kategorii-b-be/ – BHP.

Szkolenia pod względem BHP w zakładach pracy i na uniwersytetach
Szkolenia BHP oprócz zakładów pracy organizowane są także na uczelniach wyższych. Studenci przed rozpoczęciem zajęć mają obowiązek odbycia tego rodzaju szkolenia, trzeba je także powtórzyć przed rozpoczęciem kolejnego etapu studiów, przykładowo drugiego stopnia. Podobnie pracownicy rozmaitych zakładów muszą odnawiać swoje szkolenia co jakiś czas. Wyszukując w Internecie hasło „szkolenia BHP w Olsztynie” można dowiedzieć się więcej w kwestii oferty szkoleń tego rodzaju organizowanych w Olsztynie.
Tagi: , ,