Rozwód jako niezwykle skomplikowany temat


Decyzja o rozwodzie to bardzo trudny problem dla współmałżonków. Rozwód jak i związane z tym postępowanie sądowe stanowi dla obojga małżonków stresujące i pełne wzruszeń doświadczenie. Rozwód to rozwiązanie ostateczne, w przypadku kiedy brak jest możliwości na utrzymanie związku. Wymogiem zezwalającym na otrzymanie rozwodu jest stały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego.

Rozwód

Autor: Cordell and Cordell
Źródło: http://www.flickr.com
O rozwód ma prawo wystąpić każdy z współmałżonków i złożyć pozew w Sądzie. Dobrze napisany pozew o rozwód – kliknij tu – przynosi prawdopodobieństwo zdobycia wyroku rozwodowego na pierwszej rozprawie. Jest to sprawa dobrej zasadności i rozważnego podejścia do faktu rozwodu zarówno przez strony jak i ich reprezentantów. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego symbolizuje zaprzestanie pomiędzy współmałżonkami wszelkich więzi jakie winny znamionować przeciętne i normalnie działające małżeństwo.

Zobacz również –

Znaczy to zerwanie więzi w wymiarze fizycznym, psychicznym i majątkowym. Trwałość rozkładu oznacza jego nieodwracalność, a co za tym idzie brak nadziei na odbudowanie więzi spajającej partnerów. Zdarza się, że mąż i żona dochodzą do wniosku, że popełnili błąd zawierając związek małżeński, lecz nie żywią z tego tytułu do siebie urazy ani żalu. Chcą się rozstać kulturalnie, uczciwie podzielić dostatek i żyć niezależnie. Każdy z nich będzie przebywał oddzielnie i miał swoje życie. W takiej sytuacji pozew rozwodowy bez orzekania o winie jest znakomitym rozwiązaniem stosunku małżeńskiego – doczytaj.

Sąd zajmuje się też problemem małoletnich dzieci małżonków, jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci. Sąd oświadcza, któremu z opiekunów zlecić władzę rodzicielską. Ponadto jeżeli idzie o małoletnie dzieci stron, sąd wymienia również w wyroku rozwodowym, w jakiej wysokości każdy z partnerów jest zobowiązany płacić alimenty. Złożenie pozwu o rozwód to początek długiej drogi.

Rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym sposobem w sytuacji gdy mąż i żona decydują się na polubowne rozstanie. Tymczasem to w jaki sposób rozwiązać problem najporządniej poradzi adwokat. To on zadecyduje które wyjście będzie najodpowiedniejsze w konkretnym przypadku.