Rynek gazu w naszej ojczyźnie


Tagi: , ,
Na rynku gazu ziemnego w naszym kraju można wydzielić następujące segmenty: wydobywanie gazu ziemnego oraz produkcja gazu LNG, przechowywanie, przesył, dystrybucja, obrót.

Działalność w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym (zatem sprzedaż gazu podmiotom

gaz

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com

użytkującym go w celu dalszej odsprzedaży) była do niedawna zdominowana przez jeden z podmiotów. Obrót gazem ziemnym realizowany był jedynie w ramach układów dwustronnych, zaś sprzedaż z pośrednictwem giełdy nie działała. Niemniej jednak w tym obszarze następują kluczowe przemiany, jakich celem przewodnim jest umożliwienie klientom swobodnego dostawcy, a nadrzędnym motorem, przepisy Unii Europejskiej, dążącej do stworzenia jednolitego rynku energii. Od paręnastu miesięcy kontynuowane są prace nad wdrożeniem w Polsce nowego modelu rynku gazu. Wprowadzono zmiany umożliwiające obrót gazem poprzez dostęp do infrastruktury stron trzecich (m.in. wirtualny punkt obrotu gazem). W dalszej kolejności zaplanowano między innymi płynne uwalnianie cen gazu spod regulacji, zaczynając od taryf dla najważniejszych odbiorców. Działania te wspierają realizację strategii rozwoju Grupy w obszarze handlu gazem sieciowym. Cząstką rynku gazu ziemnego jest rynek, na którym obiektem handlu jest gaz w formie skroplonej – LNG. Stan ciekły osiąga się poprzez chłodzenie gazu do temperatury minus 163°C. Kubatura gazu jest wtedy ponad 600 razy mniejsza. Dzięki temu LNG można względnie ekonomicznie transportować w zbiornikach kriogenicznych, bez potrzeby budowania gazociągów. W naszym kraju rynek LNG rozwinął się jako opcja dla tradycyjnych metod zapewniania gazu. Znajduje również zastosowanie w miejscowościach, w których budowa przenośniki ślimakowe ze stali nierdzewnej gazociągu jest nieintratna albo niemożliwa. W celu zapewnienia odbioru gazu przez klientów konstruowane są specjalne stacje wyekwipowane w zbiorniki przechowujące paliwo gazowe w postaci płynnej jak też zestaw parownic, jakich funkcją jest zamiana stanu z ciekłego w lotny. Gaz po odparowaniu dostarczany jest przy pomocy przyłączy lub małej sieci dystrybucyjnej. Takie stacje mogą być dedykowane pojedynczym odbiorcom bądź ich grupom . Ocenia się, że w 2013 r. na rynku LNG w naszym kraju sprzedano łącznie około 40 mln m³ gazu ziemnego w normalnych warunkach.