Rynek gazu w naszej ojczyźnieNa rynku gazu ziemnego w naszym kraju można wydzielić następujące segmenty: wydobywanie gazu ziemnego oraz produkcja gazu LNG, przechowywanie, przesył, dystrybucja, obrót.

Działalność w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym (zatem sprzedaż gazu podmiotom

gaz

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com

użytkującym go w celu dalszej odsprzedaży) była do niedawna zdominowana przez jeden z podmiotów. Obrót gazem ziemnym realizowany był jedynie w ramach układów dwustronnych, zaś sprzedaż z pośrednictwem giełdy nie działała. Niemniej jednak w tym obszarze następują kluczowe przemiany, jakich celem przewodnim jest umożliwienie klientom swobodnego dostawcy, a nadrzędnym motorem, przepisy Unii Europejskiej, dążącej do stworzenia jednolitego rynku energii. Od paręnastu miesięcy kontynuowane są prace nad wdrożeniem w Polsce nowego modelu rynku gazu. Wprowadzono zmiany umożliwiające obrót gazem poprzez dostęp do infrastruktury stron trzecich (m.in. wirtualny punkt obrotu gazem). W dalszej kolejności zaplanowano między innymi płynne uwalnianie cen gazu spod regulacji, zaczynając od taryf dla najważniejszych odbiorców. Działania te wspierają realizację strategii rozwoju Grupy w obszarze handlu gazem sieciowym. Cząstką rynku gazu ziemnego jest rynek, na którym obiektem handlu jest gaz w formie skroplonej – LNG.

Ten odnośnik do wpisu (https://www.laccery.com/pl-pl/odbojnice-slupowe.html) przedstawi Ci ciekawe dane na prezentowany temat, które będą niezwykle wciągające i szczegółowo omówią ten wątek.

Stan ciekły osiąga się poprzez chłodzenie gazu do temperatury minus 163°C. Kubatura gazu jest wtedy ponad 600 razy mniejsza. Dzięki temu LNG można względnie ekonomicznie transportować w zbiornikach kriogenicznych, bez potrzeby budowania gazociągów. W naszym kraju rynek LNG rozwinął się jako opcja dla tradycyjnych metod zapewniania gazu.

Jeżeli chcesz przeczytać większą ilość wiadomości na omawiany temat, kliknij pod ten link, to faktycznie świetne opracowanie tego zagadnienia.

Znajduje również zastosowanie w miejscowościach, w których budowa gazociągu jest nieintratna albo niemożliwa. W celu zapewnienia odbioru gazu przez klientów konstruowane są specjalne stacje wyekwipowane w zbiorniki przechowujące paliwo gazowe w postaci płynnej jak też zestaw parownic, jakich funkcją jest zamiana stanu z ciekłego w lotny. Gaz po odparowaniu dostarczany jest przy pomocy przyłączy lub małej sieci dystrybucyjnej. Takie stacje mogą być dedykowane pojedynczym odbiorcom bądź ich grupom . Ocenia się, że w 2013 r. na rynku LNG w naszym kraju sprzedano łącznie około 40 mln m³ gazu ziemnego w normalnych warunkach.

Tagi: , ,