Co trzeba wiedzieć, chcąc właściwie się wywiązać z corocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym?Nowy rok kalendarzowy przynosi następne podatkowe zmiany. Wśród tych zmian znajduje się zmiana właściwości urzędu skarbowego dla celów VAT. Część podatników zostanie zobligowana do zmiany dotychczasowego Urzędu Skarbowego.

Właściwość Urzędów Skarbowych ma także znaczenie dla podania właściwego bankowego rachunku, na który potrzeba odprowadzać podatek.

Ciekawią Cię przeróżnego rodzaju fachowe posty? Więc idź dalej (http://www.gaster-sol.pl/pl/produkty) i przeglądaj nasze nowe newsy na ten temat. Liczymy na Twoją ocenę.

Ponieważ każdy Skarbowy Urząd ma dedykowany bankowy rachunek, w przeciwieństwie do rachunków ZUS. Właściwość Urzędów Skarbowych poznaj więcej jest regulowana w ordynacji podatkowej. w sytuacji, gdy przepisy ustawy podatkowej nie stanowią inaczej, miejscową właściwość organów podatkowych ustala się na podstawie miejsca zameldowania lub adresu siedziby podatnika.

faktura vat

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com

Należy też pamiętać o możliwości robienia faktur na podstawie przedłożonego paragonu. w sytuacji, gdy właściciel sklepu musi mieć kasę fiskalną, to nabywca, który prowadzi gospodarczą działalność musi otrzymać paragon. Z tego względu faktura na podstawie paragonu odkryj więcej powinna być od razu wystawiona. Zdarza się niejednokrotnie w ten sposób, że przedsiębiorca dopiero po jakimś czasie uzmysławia sobie, że potrzebuje otrzymać fakturę na zakupiony jakiś czas temu produkt. Ordynacja podatkowa mówi, że faktura na podstawie paragonu powinna być wystawiona na żądanie klienta.

Jak myślisz? Czy uda Ci się znaleźć dane na opisywany temat? Z pewnością tak – przejdź po tym linku (http://mangata.com.pl/akcje-gielda.html) oraz odszukaj informacje tutaj.

Jednakże po upływie trzech miesięcy nie ma już tego typu obowiązku. Z kolei ustawa o VAT jak również rozporządzenie dotyczące fakturowania mówią o potrzebie dostarczania faktur w czasie do 7 dni od świadczenia usługi ewentualnie wydania zakupionego towaru. W rzeczywistości pierwszą regułę się stosuje dla klientów indywidualnych zaś drugą w przypadku przedsiębiorców i osób prowadzących gospodarczą działalność.

Rozliczając się każdego roku ze Skarbowym Urzędem należy też pamiętać, iż od podstawy opodatkowania (dochodu) można przeprowadzić odliczenie składek ZUS – ciekawostka. Takiemu odliczeniu podlegają składki zapłacone w podatkowym roku bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe jak również wypadkowe jak również ludzi współpracujących.

Odliczenie składek ZUS da się dokonać, gdy były te składki potrącone w podatkowym roku poprzez płatnika ze środków podatnika, od przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Tagi: , , , ,