W nowy rok ze starymi należnościami – o czym trzeba pamiętać, by nie dostać oprocentowanych zaległości


Kwestie rozliczania dla wielu pojedynczych właścicieli firm, a szczególnie rozpoczynających biznes na rynku wywołują ból już przez samą nazwę. Urząd Skarbowy nie odpuści i wcześniej czy później należy zestawić przed instytucją należyte pisma z odliczeniami czy też deklaracji podatkowych.

Przedsiębiorcy zmuszeni są opłacać tak zwane zaliczki na podatek, które pochodzą z własnej działalności.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Przypominając progi podatkowe wynoszą one 18 i 32 procent, drugi parametr procentowy dotyczy tych przedsiębiorstw, które generują zysk powyżej 85 528 złotych rocznie. Rzeczywistość nie wygląda dla początkujących oraz pomniejszych przedsiębiorstw obiecująco – fakty są takie, że biorąc pod lupę wszystko co opisuje podatek liniowy: zasady, przeliczniki itp. wychodzi na to, że opłaca się on jedynie od drugiego progu.

W kwestii zaliczek, które prowadzący działalność gospodarczą muszą odprowadzać raz na miesiąc istnieje jeden wyjątek. Młodzi inwestorzy i drobni przedsiębiorcy mogą wybrać opcję, w której będą odprowadzać podatek (warto sprawdzić zakres usług na – doradca podatkowy płock) dochodowy kwartalnie. W przypadku comiesięcznych zaliczek odprowadzane są one do 20 dnia w każdym miesiącu. W przypadku wybrania kwartalnego sposobu naliczania inwestor musi podjąć taką decyzję i zawiadomić urząd do każdego 20 lutego.Podobnie postępuje się w latach następnych, chyba, że naliczane odsetki zmienimy na opłacane co miesiąc. Polecamy również

Zobowiązania finansowe jawiące się jako zmora dla części przedsiębiorców to zapewne odsetki od zaległości ZUS.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Wszyscy którzy pracują na umowie o pracę opłacają składki społeczne i za OFE. Wszelkie niedociągnięcia z roku podatkowego Urząd wychwytuje i nakłada procent w nowym roku podatkowym. Są one zmienne – ostatnie odnośnie dopłat społecznych wyniosły 8 %, a przy OFE ustalone zostały na 4,51% w skali roku. Jeśli byliśmy na bakier z inwestycjami i nie płaciliśmy za usługi (polecamy pozycjonowanie stron) także dostaniemy oprocentowaniem po kieszeni. Jego wysokość jest dotkliwsza – ostatni wskaźnik tak zwanych odsetek za zwłokę w spłacaniu wynosił 13 % na rok. Czytaj też

Stąd też jasna uwaga i morał – pracując na stałej umowie lub pensji nie zaleca się zadzierania z instytucjami skarbowymi. Wszystkie należności i niedoinwestowania w nowym roku podatkowym będą odbijać się czkawką.