Genetyka to dyscyplina naukowa o dziedziczeniu i płynności stworzeń


Genetyka to dyscyplina naukowa o dziedziczności i zmienności istot, opartych na wiedzy zawartej w fundamentalnych ogniwach dziedziczności czyli genach. Większość obecnie znanych chorób jest powiązana z tym co mamy zapisane w genach. U fundamentów tych niepoprawności leżą przyczyny genetyczne, na powstawanie których nie możemy mieć absolutnie żadnego wpływu.

genetyka

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Mutacje mogą być odziedziczone od pradziadków, mutacje budujące się w komórkach rozrodczych albo w fazie początkowego rozwoju zarodkowego, również mutacje somatyczne powstające podczas życia organizmu. W oparciu o tę wiedzę w cywilizowanym świecie choroba genetyczna nie może być uważana jako wstydliwa. Gdy poradnia (zobacz: http://www.pomocpsychologa.pl/ ) genetyczna np. wykryje mutację genów, jest to najczęściej istotny życiowy problem dla pacjenta i jego rodziny, bo większość defektów genetycznych przejawia się żmudnym obrazem klinicznych, do tego jest jeszcze nieuleczalna.

Niemniej jednak zyski płynące z wiedzy o schorzeniu muszą wykraczać nasz strach przed nią. Poradnia – poradnia małżeńska wrocław – genetyczna specjalizuje się w doradztwie genetycznym ułomności rozwojowych oraz chorób dziedzicznych. Prowadzi całościową ochronę nad rodzinami powiększonego ryzyka. Decyduje i kieruje chorych na specjalistyczne tryby diagnostyczne, m.in., diagnostykę prenatalną, badania w kierunku nosicielstwa najczęstszych mutacji .

Poradnia genetyczna prowadzi kompleksową opiekę nad rodzinami

gen

Autor: NOAA Photo Library
Źródło: http://www.flickr.com

podwyższonego ryzyka. W trakcie odwiedzin w poradni genetycznej lekarz gromadzi szczegółowy wywiad rodzinny który dotyczy zachorowań na nowotwory występujące w wśród bliskich chorego również u zainteresowanego. Ważny jest przybliżony wiek w momencie wystąpienia choroby oraz gatunek nowotworu. Jeśli pacjent ma dokumentacją z kuracji osób chorych to jest to nadzwyczaj celowe. Badanie materiału genetycznego wykonywane jest wyłącznie u chorych, którzy dopełniają wyznaczniki wysokiego dziedzicznie uzależnionego groźby zachorowania na nowotwory o tym postanawia lekarz po przeanalizowaniu rodowodu, bądź jest podejrzenie zespołu genetycznego związanego z znacznym niebezpieczeństwem zachorowania na raka.