Chronienie własności intelektualnej


Prawa autorskie dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: prawo osobiste i majątkowe. Prawo osobiste jest niezbywalne, udowadnia ono faktyczne autorstwo dzieła. Prawo majątkowe jest za to prawem, które pozwala na pobieranie pieniędzy ze swojego utworu.

Sprzeniewierzanie się temu prawu odbywa się na różne sposoby: ktoś bezprawnie podaje się za autora dzieła, oraz dana osoba pobiera korzyści z jego grania czy rozpowszechniania. W obu wypadkach osoba, której prawa są naruszone może domagać się odpowiedniego odszkodowania od tego, kto to prawo złamał. Należy dodać, że ochronie podlega już sam pomysł na utwór, nawet gdy nie nie został zrealizowany. Dochodzenie praw w takim przypadku bywa jednak niezwykle trudne.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Jaka ochrona przed łamaniem praw?
Najbardziej podstawowym sposobem na ochronę własności intelektualnej jest jej zarejestrowanie – w takim przypadku najłatwiej jest dowieść autorstwa dzieła.

Kiedy zainteresował Cię omawiany temat, obejrzyj www (http://www.aristar.pl/dywaniki-bagaznikowe-antyposlizgowe-guardliner/) a z pewnością zdobędziesz więcej informacji na to interesujące zagadnienie – nie czekaj tylko kliknij.

Można tego dokonać w sposób oficjalny, czego przykładem jest rejestracja znaków towarowych, w sytuacji innej twórczości, np. dzieła muzycznego, jego autora można zgłosić odpowiedniej instytucji publicznej. Taki ruch da oprócz tego korzyści z tytułu odtworzeń utworu.

Ten tekst, który na tej witrynie proponujemy, jest bardzo interesujący, jednak warto oprócz tego przeczytać pokrewne wiadomości – więcej pod wskazanym adresem.

Organizacje zbiorowego zarządzania stają w obronie praw twórców, poza tym trudnią się pobieraniem w imieniu autorów należnych im pieniędzy. W wypadku części utworów, w szczególności naukowych tego typu ochrona nie jest wystarczająca. W takich przypadkach za ochronę praw odpowiedzialny jest urząd patentowy znak towarowy także jest rejestrowany, lecz ten proces jest nieco mniej skomplikowany i nie wymaga tak szczegółowej dokumentacji.

Co jeśli prawo zostanie złamane?
Każdy przypadek złamania prawa do własności intelektualnej jest unikatowy toteż zbiór praw na temat prawa autorskiego jest aktem prawnym sporządzonym w taki sposób, by można go było adaptować do zaistniałej sytuacji. Powinno się jednak mieć na uwadze, że naruszenie tego prawa nie jest ścigane z urzędu, każde tego rodzaju przestępstwo należy więc zgłosić organom ścigania. Wiele osób nie wie o tym, że łamie czyjeś prawa, widać to szczególnie w wirtualnej przestrzeni. Prawa autorskie w internecie zdają się nie istnieć, a szczególnie narażone są tu wszystkie treści graficzne. Dlatego przed wykorzystaniem dzieła graficznego znalezionego w Internecie, dobrze jest sprawdzić z jakiej licencji korzysta jego twórca.