Wszystko o czym powinieneś wiedzieć, jeśli interesują cię żurawie przenośne. Już dzisiaj zapoznaj się z wytycznymi i wypożycz jeden dla swojej spółki.


Żurawie przenośne, jak samo określenie podkreśla, mogą być bez problemu przetransportowane z jednego podwozia na inne. Takie urządzenia wyposażone są w bazę żurawia, w której zamontowana jest kolumna obrotowa. Do kolumny przyłączony jest wysięgnik (może posiadać dwa ramiona). Wysięgnik poruszany jest przy użyciu siłowników hydraulicznych.

Żuraw

Autor: Ron Cogswell
Źródło: http://www.flickr.com
Na zakończeniu ramienia wysięgnika zamocowany jest hak bądź odmienne akcesorium do unoszenia ciężarów. Występują dwa typy żurawi, ze względu na cechy konstrukcyjne i na teren w jakim będą eksploatowane. Są to żurawie uniwersalnego przeznaczenia i leśne. Te drugie używane są do rozładunku drewna albo złomu.

Jaka osoba może strerować takim żurawkiem? Kto sprawdza poprawność działania żurawia?By móc skorzystać z takiego żurawia należy mieć ważną decyzję o zgodzie na wykorzystanie danego żurawia, wydaną przez właściwy oddział Urzędu Dozoru Technicznego. Obsługiwać żurawie przenośne mogą tylko przeszkoleni operatorzy. Aby móc uzyskać pozwolenie na sterowanie żurawiem, należy zdać egzamin złożony z dwóch etapów. Teori i praktyki. Egzamin również ma miejsce przed odpowiednim Urzędem Dozoru Technicznego. Sprawa ma się podobnie w przypadku osób trudniących się eksploatacją tych dźwigów. Wszystkie istotne postanowienia mówiące o formie dozoru, terminach wykonywania badań przez kontrolerów czy terminie wykonywania przeglądu konserwacyjnego są zawarte w zarządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Każdy dźwig (szerzej na stronie http://www.cleo-polska.pl/s-145-lancuch-zrywkowy-klasa-10-i-8-oraz-akcesoria/) jest osobną maszyną, i technika użytkowania go może być inna od poprzednich maszyn. Z tego powodu wytwórca do każdej maszyny (sprawdź co poleca e-ogniwa sklep) dołącza szczegółową instrukcję użytkowania, niekiedy również w formie filmu wideo. Wideo w sposób praktyczny tłumaczy jak bez szkody korzystać dźwigu, a także pokazuje sposób jego prawidłowego składania, demontażu i pracy z nim.

Jak odbywa się wypożyczenie dźwigu?
Jeśli w pracy niezbędny Ci jest żuraw, który pomoże przy przekładaniu dużych elementów konstrukcyjnych, powinieneś wypożyczyć go do tej pracy. Specjalne rodzaje dźwigów ze względu na swoją niewielką budowę, mogą dotrzeć do ciężko dostępnych miejsc, jak również nie są napędzane spalinowo. Aby wynająć żurawie przenośne skorzystaj z Google i odnajdź najbardziej atrakcyjne propozycje.