Punkty badań i kontroli – jaka jest ich rola?


Producenci maszyn są zobowiązani do przeprowadzenia procedury oceny zgodności swoich maszyn zgodnie z wymaganiami określonej prawem dyrektywy (tak zwanej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), która precyzuje ustandaryzowany poziom bezpieczeństwa, zapewniający swobodny przepływ materiałów w UE. Poprzez wystawienie deklaracji zgodności i sygnowanie jej literami CE zaświadczają oni, że urządzenie czy towar spełnia wszystkie zasadnicze wymagania tej dyrektywy dotyczące zdrowia i ograniczenia do minimum źródeł niebezpieczeństwa.

sprawdź

Źródło: sxc.hu
Ocena bezpieczeństwa maszyn > ocena maszyn i kwestie konstruowania maszyn i dostosowywania ich materiałów informacyjnych to bardzo obszerny temat. W przypadku projektantów maszyn do ich oceny konieczne jest wzięcie pod uwagę szeregu danych (parametrów) dotyczących komponentów stosowanych w tworzonym systemie bezpieczeństwa. Są parametry określające najczęstsze przyczyny awarii. Testowany jest także wskazanie wykonalnej skuteczności części.

Do wielu ocen wykorzystuje się rozmaite urządzenia poddające testom. Od pewnej chwili obostrzenia związane z systemami bezpieczeństwa (tylko tutaj – ALL-SECURE) i zagadnieniami typu: ocena dostawców lub ich kategoryzacja, są zaostrzone. Firmy produkujące i dystrybuujące komponenty będą powinni dostarczać swoim kontrahentom pakiet kompleksowych informacji, co z pewnością będzie ważne do wskazania właściwych aspektów, którym podlega ocena dostawców – .

Okazuje się, że spora liczba dostawców nie posiada odpowiednich danych lub funkcjonują one w takim kształcie, że by otrzymać dokumenty zgodne z nową normą, projektant musi przygotować dodatkowo dużą ilość kalkulacji pomocniczych a ponadto złożyć gwarancję, iż uwzględniono właściwe dane. Dochodzą do tego także kwestie praktycznej interpretacji niektórych przepisów, którym podlega ocena bezpieczeństwa maszyn.

Oczywiście mogą pojawić się tu problemy natury interpretacyjnej i różnego odbioru pojęć normy i selekcjonowania wszelkich maszyn i ich komponentów. Ponadto dyrektywa reguluje także sprawę bezpieczeństwa powiązaną z obsługą maszyn zgodnie z ich instrukcjami. Nieodłącznym elementem dostawy urządzeń jest właśnie instrukcja obsługi. Błędne informacje znajdujące się w instrukcji mogą mieć konsekwencje prawne, jeżeli przyczyniły się do wypadku w trakcie jej działania.